Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Sedmi forum Štajerske gospodarske zbornice

Pomembno je preventivno ukrepanje, da do plačilne nediscipline sploh ne pride

Štajerska gospodarska zbornica je 22. septembra organizirala sedmi Štajerski gospodarski forum, na katerem so Aleš Zalar, minister za pravosodje, in dr. Šime Ivanjko, predsednik skupščine Štajerske gospodarske zbornice, ter predstavniki slovenskega gospodarstva spregovorili o problemu plačilne nediscipline. Uvodničarji na forumu so bili Aleš Zalar, minister za pravosodje, dr. Šime Ivanjko, predsednik skupščine Štajerske gospodarske zbornice, Bojan Rajtmajer, predsednik uprave podjetja Paloma d.d., Robert Šegula, direktor podjetja Tames d.o.o., in Vida Kosanovič Prelog, direktorica podjetja Prelog d.o.o.
 
Plačilna nedisciplina je v slovenskem prostoru že dolgo prisotna in predstavlja eno izmed ključnih ovir za razvoj mikro, malih in srednjih podjetjih, ki morajo zaradi plačilne nediscipline svojih poslovnih partnerjev pogosto najemati premostitvene kredite za poplačilo lastnih zapadlih obveznosti. Posledično ne morejo vlagati dovolj sredstev v napredek lastnega podjetja, v raziskave, razvoj, inovacije ter v širitev poslovanja. Takšno stanje deluje zaviralno ne samo na podjetje, temveč tudi na celotno slovensko gospodarstvo. Tako plačilna nedisciplina predstavlja kompleksen problem, ki zahteva celovito obravnavo in proaktivno delovanje, tako s strani vlade kot vsakega posameznega podjetnika.
 
Minister Zalar in dr. Šime Ivanjko sta bila enotnega mnenja, da se podjetniki premalo poslužujejo različnih inštrumentov, ki bi jim omogočali, da se zaščitijo pred končno situacijo, ko postanejo upnik. Tako je breme previdnosti predvsem na strani podjetnikov, ki morajo že na začetku, preden sploh pride do plačilne nediscipline, torej že v prvi fazi vstopanja v poslovni odnos nameniti le-temu več pozornosti in z določenimi zavarovanji zaščititi svoje interese. Eden od takšnih instrumentov je menica, ki je po mnenju dr. Šime Ivanjka najbolj učinkovit zavarovalni instrument, ki pa ga gospodarstveniki ne poznajo dovolj in ga premalo uporabljajo. Menico lahko kot instrument zavarovanja uporabi vsakdo in garantira poplačilo najkasneje v petih dneh.
 
Štajerski podjetniki so priznali, da je njihova glavna skrb obstoj in preživetje podjetja, v poslovnem svetu, kjer je konkurenca velika, zato pogosto vstopajo v neustrezen poslovni odnos, da pridobijo posel, in se zanašajo na medpodjetniško solidarnost.
 
Minister Zalar je predstavil številne ukrepe pravosodnega ministrstva na področju plačilne nediscipline, kot npr. okrepitev aktivnosti na področju gospodarskega kriminala tako s kadrovskega kot finančnega vidika, in skupno idejo ministrstva za pravosodje in gospodarstvo, da bi sodišče ob registraciji poslovnega subjekta odstopilo listino davčni upravi, ki bi preverila, kakšen subjekt je, in v primeru slamnatih podjetij ustavilo registracijo takšnega podjetja. V prvem tednu oktobra bo potekala konferenca na temo obrnjenega dokaznega bremena, katere izhodišča bodo podlaga za spremembo zakona, ki bo uvedel postopek, da oseba, ki je osumljena, da je na nezakonit način pridobila premoženje, sama dokaže, kako je premoženje pridobila in ne da to stori država.
 
Razpravljavci so izpostavili tudi prakso neplačevanja in neobračunavanja prispevkov, ki v okviru določenega časovnega odloga omogoči podjetniku preživetje, na dolgotrajni rok pa je to sprevržena poslovna praksa, ki ni dopustna. Udeleženci foruma so se strinjali, da so kljub kompleksnosti problema plačilne nediscipline optimisti, njihovo prepričanje pa podpirajo tudi statistični podatki, saj je bilo število subjektov, ki ne plačujejo svojih obveznosti, v mesecu avgustu najnižje v letu 2010.
 
 
Dodatne informacije: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
tel.: 02 220 8700, fax.: 02 220 8 711, e-pošta : info@stajerskagz.si 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic