Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida – vir podatkov za odočanje

Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje »postavk" BS in IPI, ter o tem kaj je na njih evidentirano in kaj pomenijo oziroma kaj o podjetju posamezne postavke povedo potencialnim poslovnim partnerjem, konkurenci, banki (v zadnjem času (recesija) izredno pomembno)… Skratka, dober vodja (direktor, lastnik, komercialist) mora za uspešno vodenje obvladovati tudi osnovno poznavanje računovodskih izkazov, kar je namen seminarja. BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja. 

Iz vsebine:
• kaj je BS in kaj IPI; osnovno načelo BS; kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja;
• kaj so to gibljiva in kaj stalna sredstva in njihov vpliv na likvidnost podjetja;
• zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi;
• smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti;
• kje najdemo odgovor na vprašanje« čigavo je premoženje ?«;
• kakšna je zadolženost podjetja;
• kako izračunamo »kapital« podjetja;
• kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura;
• kaj vse nam povedo »prihodki«, kaj nam odkrivajo »stroški dela«;
• je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave’;
• razlika med: dobičkom iz poslovanja in dobičkom iz rednega delovanja;
• kaj je to bilančni dobiček;
• spremembe SRS 2008- ali pravilno izkazujete »finančni lizing »?;
• kazalniki- kaj nam »pove« kazalnik likvidnost.

Seminar je namenjen: direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

Seminar bo vodila  Jana Galič,  davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Kotizacija za člane ŠGZ: 95,00 EUR + DDV; kotizacija za ostale: 140,00 EUR +DDV.

Vljudno vabljeni.


VABILO

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic