Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Izvršba in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Delodajalci se pogosto znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni, kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Pri tem se poleg vprašanj vrstnega reda izvrševanja posameznega sklepa, postavljajo še vprašanja glede omejitev in glede obsega izvršbe na plačo:
    – Ali sklep o davčni izvršbi "prehiti" ostale sklepe, ki se že izvršujejo?
    – Kakšen pomen ima upravno-izplačilna prepoved na plačo?
    – V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
    – Ali je dovoljeno zarubiti regres, jubilejne nagrade?
    – Kako pa je z izvršbo na povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo?
    – Kaj pa z izvršbo na potne stroške in dnevnice?

 Program:

       I. IZVRŠBA – S PREDSTAVITVIJO NOVOSTI IN SPREMEMB NOVELE ZIZ-H 
• Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
• Novosti glede pridobivanja podatkov o dolžniku in njegovem premoženju (natančen katalog podatkov, razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov, pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika, novosti pri institutu seznama dolžnikovega premoženja…)
• Racionalizacija poslovanja sodišča (dopolnitev načela hitrosti postopka, izključna krajevna pristojnost Višjega sodišča v Ljubljani, prenos pooblastil na strokovne sodelavce in sodniške pomočnike…)
• Uskladitev zneskov z eurom in povečanje nekaterih kazni in glob
• Predlog za izvršbo (razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, na podlagi verodostojne listine, na podlagi priložene menice, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku, vlaganje vlog v elektronski obliki za odvetnike, notarje, izvršitelje in državno pravobranilstvo…)
• Novosti pri plačilu sodne takse (enotna ureditev za vse vloge…)
• Posebnosti postopka s predlogom za izvršbo na podlagi priložene menice (bistvene sestavine predloga za izvršbi, krajevna pristojnost sodišča, izvršitev sklepa o izvršbi in poplačilo upnika…)
• Sklep o izvršbi (posebnosti sklepa o izvršbi na podlagi menice, spremembe pri vročanju, spremembe pri izvršitvi nekaterih sklepov)
• Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – CoVL(z nekaterimi spremembami…)
• Izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (dodatno izvzetje nekaterih prejemkov, razširitev omejitev izvršbe na podjetnika in zasebnika…)

      II.  IZVRŠEVANJE SKLEPOV PRI DELODAJALCIH
• Izvršba na denarno terjatev (splošna pravila, omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, položaj dolžnikovega dolžnika – odgovornost…)
• izvršba na plačo in druge stalne prejemke (splošna pravila, konkurenca različnih sklepov – prednostni sklepi, obseg izvršbe na plačo, posebnosti upravno – izplačilne prepovedi, odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa)

Seminar bo vodila znana strokovnjakinja – ga. Dida Volk, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica strokovnih prispevkov s civilno-pravnega, izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega in nepremičninskega področja.


Kotizacija za člane ŠGZ s poravnano članarino: 95,00 EUR +20% DDV,  za ostale znaša kotizacija: 150,00 EUR + 20% DDV.

 


PRIJAVNICA

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic