Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Seminar: Prevrednotenje terjatev do kupcev -računovodski in davčni vidik!

IZ VSEBINE:

1. PREVREDNOTEVANJE TERJATEV V SKLADU S SRS 5

 • Razlika med popravkom vrednosti in odpisom terjatev – v katerem primeru »govorimo« o popravku in v katerem o odpisu terjatev ?
 • Sporna, dvomljiva terjatev
 • Računovodsko evidentiranje popravka oziroma odpisa terjatev- primeri knjiženja!

   

2. PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA  ZDDPO-2

 • Omejitve oziroma pogoji za priznavanje prevrednotenja terjatev kot davčno priznanega odhodka,
 • Nejasnosti oziroma težave pri izvajanju prvega odstavka 21. člena ZDDPO-2 v praksi,
 • Pod katerimi pogoji je odpis terjatev davčno priznan odhodek ?
 • Odpis terjatev in zastaralni rok – kako je v tem primeru z davčnim priznavanjem odpisa?
 • Evidence in posebnosti pri izpolnjevanju obrazca ODDPO v povezavi z obravnavano tematiko,
 • Pojasnila DURS-a,

   

3. PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA  ZDDV-1

 • Določbe 39. Člena ZDDV-1(odpis oz. pop. terjatev)- pogoji za davčno priznavanje popravka (zmanjšanje) zneskaobračunanega DDV,
 • Zadnje predvidene spremembe 39. Člena ZDDV-1, ki naj bi bile sprejete po nujnem oz. skrajšanem postopku v mesecuseptembru, s katerim se med ostalim uvaja nov ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča popravek (zmanjšanje)obračunanega DDV od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku in odprava oz. ukinitev pisnega obvestila kupca o zmanjšanju odbitka DDV pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

PRIJAVE IN KOTIZACIJA:
Prijavite sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj) ali s prijavnico v tem VABILU  po faxu na 02/220 87 11 ali na igor.pernek@stajerskagz.si .
Za člane ŠGZ znaša kotizacija samo 50,00 EUR + 20% DDV,  za nečlane  100,00 EUR + 20% DDV. Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom na poslovni račun pri Probanki d.d., št.: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja, in da ob prihodu predložite potrdilo o plačilu.
Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 17.10.2011. Pri neudeležbi brez pisne odjave kotizacije ne vračamo.
 

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic