Novosti in obvestila

Datum

27. Avg 2021

Kategorije

Deli z drugimi

SMEmPower Efficiency (Horizon 2020) – Glasilo 2

Sporočilo za javnost vsebuje najnovejše novice projekta SMEmPower Efficiency in pregled programa usposabljanja za mala in srednje velika podjetja (MSP-ji) s področja energetske učinkovitosti, ki se izvaja v osmih sodelujočih EU državah, partnericah projekta.

Dosežki projekta SMEmPPWER Efficiency

SMEmPower Efficiency, evropski projekt za izboljšanje energetske učinkovitosti v MSP-jih, je v letu in pol dosegel velik napredek in številne dosežke. Izvedenih je bilo več aktivnosti in predlagane so bile številne nove priložnosti za MSP-je in strokovnjake.

 

  1. Izdaja publikacije “Rešitve za energetsko učinkovitost za mala in srednje velika podjetja” – “Energy Efficiency Solutions for Small and Medium-Sized Enterprises”.

Publikacija, ki je nastala v povezavi s sestrskimi projekti SPEEDIER, E2DRIVER in

innoveas, opisuje praktične inovativne programe za krepitev zmogljivosti, oblikovane v

okviru štirih projektov H2020. Cilj programov je odpraviti ovire in spodbuditi mala in

srednje velika podjetja (MSP-je) k izvajanju energetskih pregledov ter izvajanju

priporočenih ukrepov za večjo energetsko učinkovitost.

 

2. Prva izvedba programa izobraževanja in usposabljanja za večjo energetsko učinkovitost MSP-jev v okviru projekta SMEmPower Efficiency -Education and Training (E&T) Program.

Prvi izvedba programa izobraževanja in usposabljanja predstavnikov MSP-jev se je začela

v vseh osmih državah EU, projektnih partnericah. Zaradi izrednih razmer, ki so bile

posledica pandemije koronavirusa,  je bila izvedba programov usposabljanja takoj

prilagojena s fizičnega na spletni način. Hitra prilagodljivost načina izvedbe programa

usposabljanja je omogočila širši doseg javnosti in prispevala k povečanemu številu

udeležencev. Na tak način sta se izziv in potencialna ovira spremenila v novo projektno

priložnost.

 

3. Načrt programa in priročnika za usposabljanje – Program Design and a Training Handbook.

Zasnova programa temelji na skupni strukturi programa E&T in vsebuje opis celotnega

postopka izvajanja v osmih EU državah, sodelujočih v projektu. Priročnik za usposabljanje

je poglobljen zapis programa, v katerem so predstavljene učne enote in njihove vsebine,

ki se uporabljajo za program usposabljanja E&T. Priročnik za usposabljanje se bo nenehno

pregledoval in posodabljal glede na povratne informacije, pridobljene od udeležencev in

izvajalcev usposabljanja.

 

4. Začetek praktičnih aktivnosti v pilotnih podjetjih / lokacijah – The kick-off of the Practical Action in Pilot Sites.

V okviru prve izvedbe programa usposabljanja SMEmPower so bila izbrana pilotna podjetja, MSP-ji, ki so se udeležili programa usposabljanja v vseh osmih EU državah, projektnih partnericah. Posamezna pilotna podjetja in njihovi udeleženci v programu usposabljanja so v praksi  na svojih primerih uporabili novo pridobljeno znanje in pri tem uporabili orodja za izvajanje energetskega upravljanja, za možnosti energetskih pregledov in za ukrepe varčevanje z energijo ter večje energetske učinkovitosti.

 

5. Razvoj orodja za spremljanje in učinkovito upravljanje z energijo – Monitoring & Targeting (M&T) tool for energy analytics. Orodje je eno od orodij za energetsko analitsko spremljanje, ki se razvijajo v okviru projekta SMEmPower Efficiency. Na spletni strani SMEmPower Efficiency je na voljo podrobno poročilo, v katerem je predstavljeno spletno orodje M&T, ki bo malim in srednje velikim podjetjem omogočilo izvajanje energetskega upravljanja, spremljanje energetskih aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti

 

6. Zagon spletne platforme SMEmPower za usposabljanje – online SMEmPower Training Platform. Platforma je na voljo vsem potencialnim udeležencem usposabljanja. Je glavna referenca in zbirka podatkov za udeležence programa usposabljanja E&T in za vse, ki jih zanima več informacij o možnostih izboljšanja energetske učinkovitosti v MSP-jih.

 

Druga izvedba programa izobraževanja in usposabljanja SMEmPower Efficiency E&T za MSP-je

 

Program usposabljanja  – Izvedba 2 Država in kontakti
Μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχειριστών Ενέργειας»

Začetek in zaključek: 5. Junij – 10. Julij 2021.  Praktične akcije (pilotni primeri: september 2021)

CIPER – Gospod Panayiotis Kastanias, Energy Officer of Energy and Environment Department of Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB), pkastanias@oeb.org.cy
‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Začetek: september 2021

GREECE – University of Western Macedonia (UoWM), smempower.greece@gmail.com
Energieeffizienz und Energiemanagement in Unternehmen (KMU)

Začetek: 6. september 2021

GERMANY – adelphi research GmbH (adelphi), schneller@adelphi.de
Corso E&T “Efficienza energetica e sostenibilità per energy manager e energy professional nelle PMI”

Začetek:  6. september 2021

ITALY – Energiada Ltd (Energiada), smempower.italia@gmail.com
Eficiență și sustenabilitate energetica pentru manageri energetici

Začetek: november 2021

ROMANIA – Technical University of Cluj-Napoca, www.decidfr.utcluj.ro www.lcmn.utcluj.ro

Denisa.Stet@ethm.utcluj.ro

Energetska učinkovitost v malih in srednje velikih podjetjih

Začetek: September / Oktober  2021

SLOVENIA – Štajerska gospodarska zbornica / Chamber of Commerce and Industry of Štajerska / (SGZ),

dr. Dragica Marinič dragica.marinic@stajerskagz.si

Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana,

dr. Tomaž Katrašnik, tomaz.katrasnik@fs.uni-lj.si

dr. Tine Seljak

tine.seljak@fs.uni-lj.si

Sostenibilidad para gestores y profesionales de la energía (en pymes)”

Začetek: 15. – 16. november 2021

SPAIN – Universitat Politècnica de València (UPV), elpealpe@upvnet.upv.es

 

Energy Efficiency and Sustainability for Energy Managers and Energy Professionals (in SMEs)

Začetek: september 2021

UNITED KINGDOM – Joao Patacas, j.patacas@tees.ac.uk

 

KAKO SE NAM PRIDRUŽITI

Dodatne informacije:

smempower.com

Dr. Dragica Marinič, vodja projekta (dragica.marinic@stajerskagz.si)

Grigoris Papagiannis, AUTH, gpapagia@ece.auth.gr

Agnese Riccetti, Energiada, smeempowerh2020 @gmail.com

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic