Novosti in obvestila

Datum

26. Avg 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Podaljšanje veljavnosti določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada je na današnji seji s spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 vanjo dodatno vključila še osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco in poklicne gasilce. Uvedla je tedensko testiranje za študente, ki bo financirano iz državnega proračuna. Prav tako je s spremembo odloka določila, da gredo lahko čez mejo brez pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in karantene tudi šolarji in osebe, ki jih peljejo. Vsem ostalim odlokom je podaljšala veljavnost do 5. septembra.

spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se povzema že do sedaj vključene osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih centrov in dodaja osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco, pri vseh pa zaradi dela z uporabniki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-1. Navedene osebe zagotavljajo storitve osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.Hkrati se med izjeme dodaja poklicne gasilce.

Dopolnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki določa, tedensko testiranje  za osebe, navedene v 1. členu odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za študente, za katere se tedensko testiranje financira iz državnega proračuna. Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 5. septembra 2021, spremembe in dopolnitve pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določa pogoj PCT tudi za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih,  ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Poleg dosedanjih petih izjem (mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti) za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT je v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-1  dodana nova izjema za osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

Odlokom o spremembah določenih odlokov se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. S tem odlokom se do 5. septembra 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-08-26-88-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic