Spremembe določenih kolektivnih pogodb ter nove urne postavke v Avstriji

S 1.5.2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2017 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

 

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1.5.2017, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.5.2017 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec maj 2017.

 

V prilogi vam posredujemo tudi brošuro na temo opravljanja storitev v Avstriji, ki smo jo pripravili na osnovi novega Zakona o plačilnem in socialnem dumpingu, ki je začel veljati s 1.1.2017. Ravno tako je priložen tudi Zakon o plačilnem in socialnem dumpingu v nemškem in angleškem jeziku.