Novosti in obvestila

Datum

05. Sep 2012

Kategorije

Deli z drugimi

SPREMEMBE V PODJETJU UVAJAJTE UČINOVITO! -interaktivna delavnica

VSEBINA DELAVNICE:
·       Pet faz in tri zakonitosti krivulje sprememb
·       »uporniki«, nezaupljivci« in implementatorji; kako aktivirati sodelavce za implementacijo sprememb;
·       Orodja za učinkovito in hitro uvajanje sprememb;
·       Kreiranje »kulture sprememb«;
·       Vloga vodje pri implementaciji sprememb.
Vsi udeleženci delavnice imajo 30 dni po zaključku delavnice možnost brezplačnega e- ali telefonskega svetovanja.
DELAVNICO BO VODILA: Asist. mag. Suzana Štular, univ.dipl.soc., svetovalka, moderatorka, izvajalka delavnic in SDI trenerka. samostojna svetovalka na poslovnem in kadrovskem področju. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala edini mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors in people). Trenutno se največ posveča nagrajevanju, ocenjevanju delovne uspešnosti, implementaciji modela kompetenc ter motiviranju. V sklopu projektov usposablja vodje za učinkovito uporabo orodij vodenja. Pri delu izhaja iz najnovejših spoznanj na področju organizacijske kulture in uporablja prvine nevrolingvističnega programiranja.
KOTIZACIJA: za člane ŠGZ: 70,00 + DDV; za nečlane: 150,00 EUR + DDV. Kotizacija zajema udeležbo na dogodku, gradivo, prigrizke in napitke. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.
Popust za sodelavce – 20% : vsakemu drugemu in naslednjemu udeležencu iz iste organizacije ponujamo popust, zato vzpodbudite tudi svoje sodelavce, da se vam pridružijo.

Prijavite se lahkona www.stajerskagz.si  ali po faxu na 02 220 87 11. Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje dan pred pričetkom na poslovni račun Probanke d.d., številka TRR: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – 07052012+matična št. podjetja. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek. Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 7.5.2012, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. Vljudno vabljeni!

Vabilo

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic