Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2012

Kategorije

Deli z drugimi

Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo omogočajo vljučevanje slovenskih podjetij v mednarodni razvojno raziskovalni prostor

Tuje znanje za naše izdelke in storitve

Štajerska gospodarska zbornica je danes organizirala predstavitev aktualnih ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o spodbudah za vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni razvojno raziskovalni prostor. Na predstavitvi sta sodelovala dr. Aleš Mihelič, generalni direktor Direktorata za tehnologijo in mag. Rajko Sabo, podsekretar na ministrstvu.
Dr. Aleš Mihelič je izpostavil pomen vodila ukrepov, ki poteka pod sloganom: Tuje znanje za naše izdelke in storitve. V vseh primerih predstavljenih projektov se namreč dejansko izvajajo raziskave, ki proizvajajo znanje, ki je na razpolago podjetjem iz različnih panog in ga le-te lahko potem uspešno implementirajo v svoje izdelke in storitve.
Posebno mesto med predstavljenimi programi imata program EUREKA IN EUROSTARS. EUREKA je
najstarejši tehnološko razvojni program Evrope v katerem sodeluje 41 držav, pred kratkim pa je postala pridružena članica tudi Južna Koreja. Trenutno poteka v sklopu tega programa 50 projektov, Slovenija, ki v projektu sodeluje od leta 1994, zaseda drugo mesto med vsemi sodelujočimi državami, glede na uspešnost sodelovanja v projektu EUREKA.
Posebne pozornosti je bil deležen tudi projekt EUROSTARS, ki združuje EUREKO in Evropsko komisijo. Namenjen je financiranju raziskovalno-razvojnih projektov malih in srednjih podjetij, ki ponavadi težje najdejo finančno podporo za svoje običajno visoko tvegane projekte raziskav in razvoja (R&R). Trenutno je udeleženih 31 držav, njegov cilj pa je izvedba 560 projektov v 7 letih.
Dr. Aleš Mihelič nam je predstavil še poseben interes Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na področju netehnoloških inovacij, kot so oblikovanje in blagovne znamke, na področju katerih že izvajajo spodbude za dodatne raziskave in razvoj, ki so usmerjene v promocijo slovenskega oblikovanja in blagovnih znamk.
Na posvetu so bili predstavljeni še drugi projekti, na primer ERA-SME (ERA-NET za mala in srednje velika podjetja), ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalno-tehnološkimi organizacijami na področju raziskav, razvoja, demonstracij in inovacij. CORNET projekti (kolektivno raziskovanje), na katere se lahko prijavijo vsa slovenska industrijska združenja, MANUNET (program za predelovalno industrijo), katerih predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti, s ciljem povečati konkurenčnost Evropske predelovalne industrije.
Izkazalo se je, da je možnosti veliko in da je velikokrat od podjetij in proaktivne naravnanosti menedžmenta v njih zares veliko odvisno, med drugim tudi, ali sledijo možnostim, ki jih v tem primeru ponuja država in ki omogoča pridobitev tudi evropskih sredstev za razvoj in inovacije. Seveda pa ti ukrepi, na drugi strani potrebujejo razvojno in inovativno naravnane sredine, v katerih je vzpodbujano in omogočano delo na teh področjih.

Dodatne informacije:
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
T: 02 2208 700,
F: 02 2208 711,
E: info@stajerskagz.si 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic