Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

SPREMEMBE ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV – predstavitev

9:00 – 9:15
Uredba o splošnih skupinskih izjemah:
– Namen in vsebina
– Finančne omejitve glede na namene pomoči
– Pravila kumulacije pomoči

9:15 – 9:30
 Spremembe ZZRZI
– Delitev dobička v invalidskih podjetjih
– Revizija računovodskih izkazov
– Način porabe sredstev iz naslova subvencij in oprostitev plačil prispevkov
– Izpolnjevanje kvote
– Vzpodbude (subvencije plač, nagrade za preseganje kvote, stroški prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo,  stroški podpornih storitev, oprostitev plačila prispevkov)

9:30 – 10:00
 SVZI.net, nadomestna izpolnitev kvote po 1.1.2012:
– Obvezne sestavine pogodbe
– Roki za oddajanje poročil
– Stroški dela
– Elektronska oddaja napovedi nadomestne izpolnitve kvote
– Poročanje o realizaciji nadomestne izpolnitve
– Postopki sklada v zvezi z izračuni nadomestne izpolnitve

10:00 – 10:30 Vprašanja udeležencev

PREDSTAVITEV BO VODIL: Janez Zidar, direktor Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Udeležba je za člane ŠGZ brezplačna, za ostale znaša kotizacija 40,00 EUR + DDV.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 dan pred pričetkom na poslovni račun Probanke d.d.,

Številka TRR: SI56 2510 0972 1667 145 , sklic – matična št. podjetja. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek. Morebitna odjava nam mora biti podana pisno najkasneje do 12.03.2012, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vljudno vabljeni!

Vabilo in prijavnica

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic