SPS razpisuje 56,6 MIO EUR mikrokreditov za omilitev posledic COVID-19

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 56,6 MIO EUR MIKROKREDITOV ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR za omilitev posledic epidemije COVID-19 prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev v letu 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov, od tega do konca leta 2020 okoli 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID-19.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

Na razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021 se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS:

  • v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.2020
  • v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

Postopek odobritve mikrokredita:

Hitro in enostavno do mikrokredita samo v 6 korakih.

Postopek P7 2

Razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021 najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113 in v Ur. l. RS št. 39/2020.

Brez naslova

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/722-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-56-6-mio-eur-mikrokreditov-za-omilitev-posledic-covid-19

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje
Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!