Novosti in obvestila

Datum

13. Mar 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Strokovno posvetovanje 2018: Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi, Moravske Toplice, 05.-06.04.2018

STROKOVNO POSVETOVANJE 2018

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA IN
NJEGOV DIALOG Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

Moravske Toplice, 05. in 06. APRIL 2018

E-prijava

Program s prijavnico (PDF)

POSVETU NA POT

Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih, predvsem glede kakovosti zraka. Potrebna je večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki ter hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe.

Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega mesta na državni ravni.

Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? S kakšnimi finančnimi in kadrovskimi potenciali razpolagajo le-te razpolagajo? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.

 

Karel Lipič, predsednik organizacijskega odbora

VIR: http://www.gospodarnoinodgovorno.si/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic