Posvet Slovenskega Blockchain Partnerstva: »S konvergenco tehnologij do digitalne transformacije družbe«, LJ, 11.12.2019

posvet Slovenskega Blockchain Partnerstva S konvergenco tehnologij do digitalne transformacije družbe

Spoštovani,

Vabimo vas na posvet Slovenskega Blockchain Partnerstva: »S konvergenco tehnologij do digitalne transformacije družbe«, ki bo potekal v prostorih Ljubljanskega tehnološkega parka, v sredo 11. decembra 2019, s pričetkom ob 9. uri.

Slovenija je v zadnjih letih zelo aktivna na področju uporabe in razvoja blockchain tehnologije in drugih digitalnih tehnologij v regiji, Evropski uniji in širše. Projekti slovenskih blockchain startup podjetij so postali referenčni primeri dobrih praks v številnih dokumentih in strateških podlagah evropskih in globalnih institucij. V mednarodni javnosti je Slovenija prepoznana kot vzor sodelovanja javnega in zasebnega sektorja na področju blockchain tehnologij, kar se kaže v nedavni pridružitvi Slovenije v »Skupino držav prijateljic digitalnih tehnologij«, ki deluje v okviru OZN. Uvajanje blockchain tehnologije v poslovne modele in procese podjetij ob hkratni digitalni transformaciji družbe utira pot redefiniciji družbene vrednosti. Pri tem pa zahteva konvergenco tehnologij in znanj ter spreminja vlogo posameznika v razmerju do novih tehnoloških izzivov.

Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je v sodelovanju z državami članicami 10. aprila 2018 ustanovila Evropsko blockchain partnerstvo in pričela s pospešenim razvojem pilotnih storitev na interoperabilni Evropski blockchain infrastrukturi. V sklopu partnerstva postavlja okvir za bodočo ureditev na ravni Evropske Unije, medregijsko, čezmejno in globalno. Slovenija je aktivna članica Evropskega blockchain partnerstva, tako z nacionalnim članstvom v skupini držav za oblikovanje politik, kot tudi v ekspertnih skupinah za razvoj evropske blockchain infrastrukture in pripadajočih storitev. Evropska komisija je prav tako prepoznala Slovenijo kot eno najbolj naprednih držav na področju blockchaina in umetne inteligence, zato bo prvi pilotni regijski sklad za financiranje blockchain in startup podjetij s področja umetne inteligence alocirala prav v Sloveniji. Blockchain bo prav tako ena od prednostnih tem predsedovanja tria držav (Nemčije, Portugalske in Slovenije) Svetu EU, ki se prične v drugi polovici leta 2020 in traja do konca leta 2021.

 

S posvetom vzpostavljamo Slovensko Blockchain Partenrstvo (SBP) z namenom zagotovitve integriranega pristopa in vključevanja vseh deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi delujejo na področju blockchain in ostalih konvergenčnih tehnologij v Sloveniji. Slovensko Blockchain Partnerstvo  vključuje vse deležnike slovenskega blockchain ekosistema: ministrstva, konvencionalna in blockchain podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, predstavnike organizacij civilne družbe in posameznike ter tudi deležnike ekosistema konvergenčnih tehnologij: umetne inteligence, strojnega učenja, interneta stvari, velepodatkov, virtualne in obogatene resničnosti. Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna rezervacija preko elektronske Prijavnice najkasneje do 9.12.2019.

Lepo vabljeni !
Nena Dokuzov
Projektna skupina za novo ekonomijo
in blockchain tehnologije na MGRT


Program

09.00 – 10.00     Registracija udeležencev

10.00 – 10.15     Pozdravni nagovori

Jernej Pintar, direktor, Tehnološki park Ljubljana / Smart Space projekt

Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (tbc)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (tbc)

Zoran Poznič, minister, Ministrstvo za kulturo

Rudi Medved, ministerMinistrstvo za javno upravo (tba)

10.15 – 10.30     Predstavitev Evropskega Blockchain Partnerstva in pilotnih projektov prve generacije

mag. Nena Dokuzov, predstavnica Slovenije v Evropskem Blockchain Partnerstvu in vodja Projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije, MGRT

10.30 – 10.45    Predstavitev testne nacionalne blockchain infrastrukture

Tadej Slapnik, direktor, HashNet

Tomaž Kampuš, član uprave, Telemach

10.45 – 12.15     Panel: Integracija blockchain tehnoloških rešitev v tradicionalne poslovne modele

Predstavitev projektov Demo/Piloti II, ki za izvedbo projektov predvidevajo uporabo blockchain tehnologije in umetne inteligence:

 • Energetska učinkovitost v energetiki in v sodelovanju z drugimi sektorji

Gregor Novak, SunContract.org in Viris, Milan Gabor

 • Digitalne kompetence

Vlado Gobec, Pro-bit in dr. Aleksander Zidanšek, IJS

 • Trajnostna mobilnost

Tanja Mohorič, ACS in dr. Boris Horvat, Abelium

 • Pametna mesta in skupnosti

Peter Goltnik, član uprave, Iskra d.d.

 • Krožno gospodarstvo

Dr. Dragica Marinič, SRIP Krožno gospodarstvo, ŠGZ in mag. Slavko Dvoršak, Surovina, d.o.o.

 • Trajnostni turizem

Tomi Ilijaš, Arctur in Tomaž Furlan, Lucis

 • Trajnostna mobilnost

Elena Jokanović, GEN-I

12.15 – 12.30     Odmor

12.30 – 14.00     Slovensko blockchain partnerstvo

Predstavitev stališč in iniciativ deležnikov:

 • Predstavniki blockchain organizacij in podjetij

Peter Trček (Blockchain Think Tank), Tanja Bivic (Blockchain Alliance Europe),

Jure Pirc (Slovenska Blockchain skupnost), Klemen Rupnik (Slovensko blockchain združenje)

 • Partnerji iz javnega sektorja: ministrstva in občine

Ministrstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zunanje zadeve

Občine: Maribor, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Podčetrtek, predstavniki mestnih občin

 • Predstavniki institucionalnega podpornega okolja

Natalija Stošički ali Matej Zalar, SID banka

Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Jelena Miloševič, Banka Slovenije

 • Predstavniki izobraževalnih in raziskovalnih institucij

Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Štefan,

 1. Matevž Pustišek, Univerza v Ljubljani,
 2. Muhamed Turkanovič, Univerza v Mariboru
 • Zainteresirani posamezniki in strokovna javnost

14.00 – 15.00     Druženje s pogostitvijo 

*Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice