Trajnostno financiranje in krožni poslovni modeli za novo rast | Vabilo: 11.12.2019

SRIP-Krozno_gospodarstvo

Vabimo vas, da se nam pridružite na 3. Dnevu krožnih priložnosti 2019, in spoznate, kakšen je odziv finančnega sektorja na nove pristope in sistemski prehod v krožno gospodarstvo.

Posvet »Trajnostno financiranje in krožni poslovni modeli za novo rast«, 11. december 2019, 8:30 – 16:00

Finančni sektor in razvojne banke igrajo vedno večjo vlogo pri spodbujanju krožnih poslovnih modelov, s katerimi lahko družbeno odgovorna podjetja doprinesejo k trajnostni preobrazbi gospodarstva. Ampak kako lahko banke prepoznajo vzdržnost krožnega poslovnega modela?

Srečanje je namenjeno bančnikom, vlagateljem in vodilnm managerjem, ki se zavedajo pomembnosti zagotavljanja sredstev za preobrazbo gospodarstva kot način za prehod v ekonomsko, socialno in okoljsko vzdržnost današnjega sveta.

V uvodnem delu bo predstavljena strategija na področju trajnostnega razvoja in regulatorni okvir trajnostnega financiranja. Glavna tema konference je razvoj in uporaba modelov za vrednotenje krožne naravnanosti podjetij. Predstavljena bodo tudi druga orodja za ocenjevanje, kot na primer trajnostno poročanje in koncept družbene odgovornosti podjetij. Predstavniki vodilnih slovenskih podjetij, ki so že uspešno začela udejanjati krožne transformacije, bodo udeležencem orisali svoj primer dobre prakse.

Dogodek, ki ga organizira Gm kot član SRIP-Krožno gospodarstvo, se bo odvijal v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije v Best Western Premier Hotelu Slon, Kavarna 1, Slovenska 34, 1000 Ljubljana.

Kotizacija: 270,00 € (brez DDV)

Zgodnje prijave ter do trije udeleženci iz iste organizacije: -10%

Program in prijava na dogodek: https://www.circularbusiness.academy/dnevipriloznosti-trajnostno-financiranje/

 

Program dogodka

8:30 Registracija udeležencev

I. del: Uvodni nagovori

9:00 Bančništvo v kontekstu trajnostnega razvoja | mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije
9:20 Izzivi prehoda v trajnostno in krožno gospodarstvo, priložnosti za konkurenčnost evropskega gospodarstva in vloga bank | mag. Jurij Giacomelli, direktor Gm, nosilec Dnevov krožnih priložnosti
9:40 Podpora trajnostnega financiranja in krožnega gospodarstva s strani razvojnih bank | mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke d.d.

II. del: Vidiki sistemskega prehoda I.

10:00 Strategija EU in Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja v kontekstu globalnih trendov predstavnik, Ministrstvo za okolje in prostor
10:30 Spreminjajoč bančni regulatorni okvir na področju trajnostnega financiranjapredstavnik, EBF**
11:00 Vloga finančnega sektorja in razvojnih bank pri spodbujanju zelenega financiranja in krožnih poslovnih modelov | Francesco Ferrero, Vodja pisarne EIB za Slovenijo, Evropska investicijska banka**
11:30 Razprava
11:45 Kosilo

III.del: Razvoj pristopov k vrednotenju krožne naravnanosti

12:45 Trajnostno poročanje in krožni poslovni modeli | mag. Karin Huber Heim, Csr&Communication**
13:30 Predstavitev modela za vrednotenje krožne naravnanosti klientov SID banke | Predstavnik, SID banka
14:00 Kako z vidika banke prepoznati vzdržnost poslovnega koncepta | dr. Slaven Mičković, strokovnjak za področje upravljanja tveganj, Abanka
14:30 Odmor

IV. del: Krožna transformacija v praksi – primeri evropskih in slovenskih podjetij

14:45 Primeri krožne transformacije podjetij | Edi Kraus, predsednik uprave, Aquafil SLO d.o.o. | Mojca Markizeti, Iskraemeco | Bert Stegeman, Plastika Skaza
15.30 Razprava in zaključki posveta | Dragica Marinič, direktorica SRIP | mag. Jurij Giacomelli, direktor Gm, nosilec Dnevov krožnih priložnosti
15:45 Zaključek

Moderator: mag. Jurij Giacomelli

** Označena predavanja bodo v angleškem jeziku.

Štajerska Gospodarska Zbornica

Prijava na e-novice