Transnacionalna študija trenutnega stanja ženskega podjetništva v Podonavju

V okviru projekta Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji – WOMEN IN BUSINESS je konzorcij partnerjev pripravil transnacionalno študijo trenutnega stanja podjetništva med mladimi ženskami (starimi med 15 in 34 let). Dostopna je tukaj.

Gre pravzaprav za analizo in sintezo stanja na področju podpor mladim ženskim podjetnicam v devetih državah: Avstriji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Nemčiji, na Madžarskem, v Moldaviji, Romuniji in Sloveniji.

Ključne ugotovitve študije:

  • ni primernega sistema za zbiranje podatkov o aktivnostih podjetnic,
  • nacionalna kultura v državah v tranziciji (Bolgarija, Romunija, Hrvaška) ne podpira ženskega podjetništva na ustrezen način
  • ključna ovira za mlade podjetnice je dostop do financ, med “mehkejšimi” ovirami pa nepredvidljiva prihodnost
  • veliko težavo za mlade podjetnice predstavlja tudi omejen dostop do informacij o tem kako vzpostaviti podjetje
  • obstaja nekaj pomembnih iniciativ, ki podpirajo samozaposlitev žensk in razvoj njihovih podjetniških potencialov, a so po navadi na lokalni ravni

Za več informacij se lahko obrnete na wib@stajerskagz.si

Projekt WOMEN IN BUSINESS je sofinanciran s sredstvi skladov EU (ESRR, IPA, ENI).