Novosti pri opravljanju storitev v Avstriji s 1.5.2019

Pravni, davčni in socialni vidik napotitev delavcev na delo v tujino
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Obveščamo vas, da s 1.5.2019 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Predlagamo, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2019 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi upoštevate.

Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki ste jih prijavili pred 1.5.2019 in so napoteni v Avstrijo od 1.5.2019 dalje, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.5.2019 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah.

 

Vse kolektivne pogodbe najdete na naslednji povezavi…
https://www.wko.at/service/kollektivvertraege.html