Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Tretji forum Štajerske gospodarske zbornice

Znanost za gospodarstvo – gospodarstvo za znanost

Štajerska gospodarska zbornica je danes organizirala tretji Štajerski gospodarski forum, na katerem so strokovnjaki s področja znanosti, gospodarstva in vlade spregovorili o povezanosti gospodarstva in znanosti. Uvodničarji na forumu so bili minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, direktor razvojne agencije TECES mag. Matej Gajzer, pomočnik direktorja Družbe za predelavo odpadkov Surovina d.d. mag. Tadej Krošlin, predsednik uprave Mariborske livarne Maribor mag. Branko Žerdoner in rektor Univerze v Mariboru dr. Ivan Rozman.

Slovenija na področju vlaganja gospodarstva v raziskave in inovacije še vedno precej zaostaja za najbolj razvitimi evropskimi državami, saj je inovacijsko usmerjenih malih in srednjih podjetij le okoli 28 %, medtem ko jih je npr. v Nemčiji  57 %. Tako največji  problem predstavlja financiranje, saj se znanost financira pretežno iz javnih, podjetja pa iz zasebnih virov. Rešitev so javno-zasebna partnerstva, ki pa še niso prav zaživela in predstavljajo novost v slovenskem prostoru.

Predsednik uprave Mariborske livarne Maribor mag. Branko Žerdoner je pojasnil, da se njihova vlaganja v raziskave in razvoj zaradi gospodarske krize niso zmanjšala in da so bili letos uspešni na razpisu RIP09 – Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte. Pomočnik direktorja Družbe za predelavo odpadkov Surovina d.d. in predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor mag. Tadej Krošlin je priznal, da uspešno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom temelji predvsem na individualni ravni in osebnem poznanstvu ter da je pri tem ključen jasen interes pravih ljudi na fakulteti.

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič je opozoril, da se država zaveda pomembnosti razvoja inovativnega potenciala Slovenije, še posebej v času gospodarske krize. Tako je bilo lani v proračunu ministrstva za tehnološki razvoj namenjenih 24 milijonov evrov, letos pa so bila ta sredstva občutno povečana. Poleg letos načrtovanih 40 milijonov bo skupaj s sredstvi iz naslova spodbud raziskavam in razvoju za izhod iz krize na voljo še 58 milijonov evrov, kar skupno pomeni  98 milijonov evrov. Vsa sredstva bodo namenjena spodbujanju tehnološkega razvoja in raziskovalno-razvojnim projektom v podjetjih.

Razpravljalci so veliko pozornosti namenili visokem šolstvu, ki po njihovem mnenju na trg prinaša veliko teoretsko naravnanih diplomantov, ki jim manjka praktičnih izkušenj. Tako je minister Golobič opozoril na trend pri študentih prve bolonjske stopnje, ki se vpisujejo na drugo bolonjsko stopnjo zaradi bojazni, da niso zaposljivi. Udeleženci iz gospodarstva in znanosti so se strinjali o pomembnosti izboljšanja zaposljivosti študentov, ki jih je treba predvsem spodbuditi k razvojno produktnemu delu.

Rektor Univerze v Mariboru dr. Ivan Rozman je pozval k vzpostavitvi celovitega sistema, ki bi služil kot povezovalni most med univerzo in gospodarstvom. Opozoril je na trend podjetniške univerze, ki se vzpostavlja po svetu, le v Sloveniji tega trenda ni opaziti. Nova znanja in inovacije se zato ne uporabljajo v praktične namene in ne najdejo poti do gospodarstva.

Dodatne informacije:
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
T: 02 2208700,
F: 02 2208 711,
E:info@stajerskagz.si 
 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic