Novosti in obvestila

Datum

19. Mar 2018

Kategorije

Deli z drugimi

UGOTAVLJANJE POTREB DELODAJALCEV NA PODROČJU OHRANJANJA IN KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH – OPOMNIK ZA IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA

 

Spoštovani,

v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora delodajalcem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija PRIZMA,  izvajamo nacionalno raziskavo, s katero želimo ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

V kolikor ste zaposleni v vodstvu podjetja oziroma kadrovski službi ali službi za varnost in zdravje pri delu vas vljudno prosimo, da si vzamete 5 do 10 minut časa in izpolnite anonimni spletni vprašalnik na naslovu https://www.1ka.si/a/155549.

Rezultati nam bodo v pomoč pri razvoju programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT), ki bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za delodajalce na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

Vprašalnik bo možno izpolniti do 15. aprila 2018, rezultati raziskave pa bodo konec aprila 2018 objavljeni na spletni strani projekta NAPREJ (www.naprej.eu) in predstavljeni na uvodni konferenci projekta, ki bo potekala junija 2018.

V primeru morebitnih vprašanj lahko kontaktirate izvajalca raziskave, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (info@iri-lj.si).

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic