Novosti in obvestila

Datum

10. Dec 2019

Kategorije

Deli z drugimi

Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen pri s.p.

Ali lahko samostojni podjetniki poslujejo preko svojega osebnega TRR?

Bodoči samostojni podjetniki pogosto vprašujejo, ali lahko poslujejo preko svojega osebnega TRR ali morajo odpreti poslovni TRR.

Med tem ko morajo imeti podjetja ter organizacije vsaj en transakcijski račun prek katerega plačujejo ter prejemajo denarna sredstva za posle, ki so povezani s podjetjem, za samostojne podjetnike to že nekaj časa ne velja več. Decembra 2015 je bila s spremembami Zakona o davčnem postopku ukinjena obveznost, ki je samostojnim podjetnikom nalagala, da morajo poslovati preko ločenega bančnega računa. S spremembo je bilo s.p.-jem omogočeno, da za svoje poslovanje uporabljajo isti račun, lahko tudi osebni. Slednje naj bi podjetnike razbremenilo stroškov vodenja dodatnega, poslovnega bančnega računa.

Podjetnik namesto dveh ločenih TRR lahko uporablja le en TRR (lahko tudi osebni)

Tako lahko ima podjetnik namesto dveh ločenih transakcijskih računov le en transakcijski račun (lahko tudi osebni), ki ga bo uporabljal za poslovne in zasebne namene. V tem primeru morajo na banki spremeni svoj račun vrste A (osebni), v račun vrste T (poslovni) in to še preden začnejo transakcijski račun uporabljati za opravljanje dejavnosti.

1. julija 2018 se je namreč začelo uporabljati 11. poglavje Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Zakon določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune (bankam), zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti. To omogočila javen in brezplačen dostop do podatkov v Registru transakcijskih računov. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1 in torej niso javno dostopni.

Zakonodaja predvideva tudi kazni za vse, ki novega zakonskega določila ne upoštevajo. Globe znašajo od 500 do 5.000 evrov. Nadzor izvaja FURS. Po pravnomočno končanem prekrškovnem postopku FURS sam obvesti vašo banko o številki transakcijskega računa, ki ga uporabljate za opravljanje dejavnosti.

AJPES namreč vodi register transakcijskih računov (RTR) v skladu z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) ter Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), in sicer na podlagi podatkov, ki jim jih za vodenje RTR posredujejo banke.

Povzela:

Mojca Tominšek, Svetovalka SPOT Podravje

Viri: www.ajpes.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

 

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic