Uvedba elektronske oddaje vloge – Obvestilo o delu na domu

delo-od-doma

S 3.12.2020 je delodajalcem na voljo nova elektronska vloga: Obvestilo o delu na domu. Vlogo oddajo zakoniti zastopniki oz. njihovi pooblaščenci.

Napotitev delavca na delo od doma

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, dolžan o tem obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu mora delodajalec na IRSD oddati preko portala SPOT (eVEM) – https://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-na-domu/.

V vlogi delodajalec navede:

  • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
  • podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
  • morebitno tveganje za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu

Po oddaji vloge preko portala SPOT se podatki o oddani vlogi zapišejo v evidenco, ki jo vodi IRSD.

POMEMBNO: Delodajalcem, ki so v letu 2020 že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.

Povzela:

Mojca Tominšek, Svetovalka SPOT Podravje

Viri: https://evem.gov.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Mojca Tominšek

Prijava na e-novice