Varnost osebnih podatkov – Spremembe, novosti in nova pravila

Vabljeni na seminar na katerem bodo obravnavana nova pravila glede varstva osebnih podatkov, ki jih prinašata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR; začetek uporabe 25.5.2018) in novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Na praktičen način, z odgovori na konkretna vprašanja, bodo predstavljena temeljna pravila, ki veljajo na tem področju (skladnost poslovanja) in posebej vse novosti nove ureditve.

Na praktičen način, z odgovori na konkretna vprašanja, bodo predstavljena temeljna pravila, ki veljajo na tem področju (skladnost poslovanja) in posebej vse novosti nove ureditve, zlasti:

  • dolžnost vodenja evidenc (katalogov) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
  • dolžnost imenovanja pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO)
  • dodatne pravice posameznikov (pozaba, omejitev obdelave itd.)
  • obveznosti pogodbenih obdelovalcev
  • dolžnost izvajanja analiz, obveznost poročanja, prijava kršitev…

 

Seminar bo potekal od 9.00 do 12.00 z vmesnim krajšim odmorom.

 Seminar bo vodil Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij, skladnosti poslovanja in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.