Novosti in obvestila

Datum

19. Nov 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bomo omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

Predlog med drugim prinaša pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Pomoč pripada pravnim ali fizičnim osebam javnega ali zasebnega prava (na primer podjetja, samostojne podjetnike, zavode, društva in samozaposlene) in znaša 60 evrov na delavca.

Predlog prinaša tudi dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje (30 evrov na dan) in dijake ter študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah (25 evrov na dan).

Solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 714 evrov ali manj, in sicer v treh višinah:

  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510 evrov, se solidarnostni dodatek izplača v višini 300 evrov,
  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612 evrov, prejmejo dodatek v višini 230 evrov in
  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714 evrov, prejmejo dodatek v višini 130 evrov.

Predlog prinaša tudi solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov in dodatek za kmete, stare več kot 65 let, ki niso prejemniki pokojnin in prejemajo dohodke, nižje od 591,2 evra. Tudi njim pripada dodatek v višini 150 evrov.

Predlog prinaša tudi dodatno financiranje programov v podporo družini in vzpostavlja pravno podlago za podaljšanje veljavnosti unovčitve prvih turističnih bonov, in sicer do najdlje 30. junija 2022.

Poleg tega je določen tudi ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021, s čimer izenačujemo pomoč tem ciljnim skupinam z zaposlenimi.

Podaljša se ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022, z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece. (Gre za potrdilo, ki ga sicer izda osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.)Namen tega ukrepa je razbremeniti družinske zdravnike.

Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1.aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.

Trenutno veljavni zakon določa, da se za izračun vrednosti nerealiziranega programa zaradi zagotavljanja prostorov za paciente, obolele za COVID-19, uporabijo cene iz pogodbenega leta 2020. V Splošnem dogovoru za leto 2021 se je sistem načina obračunavanja storitev, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, spremenil. Obstoječa ureditev v zakonu zato ni več ustrezna.

 

Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprecevanje sirjenja omilitev obvladovanje okrevanje in odpravo posledic Covid 19 (docx, 183 KB)

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic