Novosti in obvestila

Datum

16. Nov 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Zares dober zaposlovalec, mag. Vlasta Stojak predsednica komisije za izbor naj zaposlovalca Podravja

Delodajalci potrebujejo dobre in motivirane delavce, delavci potrebujejo delodajalce, ki cenijo in spoštujejo njihovo delo. Situacija, katere ocena je odvisna od tega na kateri strani je ocenjevalec: mnogi delavci se pritožujejo nad delodajalci in mnogi delodajalci se pritožujejo nad delavci. Vse pogosteje pa smo priča tudi obratni situaciji: delavci si želijo delati za dobre delodajalce, pohvalijo delovno vzdušje, pogoje dela in možnosti , ki jih imajo. Prav tako imamo odlične delodajalce, ki cenijo dobre delavce, jih nagrajujejo, jim omogočijo strokovno in osebnostno rast. Slednji imajo veliko ponudb in izbiro, kljub velikemu pomanjkanju določenih profilov.

Kaj je torej tisto, kar delodajalca naredi zaželenega? Odgovor zagotovo ni enoznačen. Podoba podjetja, njegova kultura, pripadnost, vizija in poslanstvo se gradi več desetletij. Predvsem pa so na obeh straneh te zgodbe ljudje, ki ustvarjajo z vizijo, energijo, motivacijo in pogumom. Delodajalci potrebujejo delavce, brez njih, kljub robotizaciji, ne gre in ne bo šlo. Kaj mora narediti eden in kaj drugi da bo rezultat optimalen, kje je torej stična točka, je težko določljivo in še težje zapisljivo. Mnogo je sicer zapisanega v zakonodaji, veliko v okoliščinah, ki določajo tudi delovne razmere, največ pa najbrž v preprostem spoštovanju drug drugega in ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov in spodbudnega okolja. Zato tudi najboljši zaposlovalec ni nujno tisto podjetje, ki je poslovno najbolj uspešno, najboljši zaposlovalec je podjetje, ki se zaveda, da so delavci kapital.  In sicer najbolj izmuzljiv kapital, ki vsak dan po končanem delu odide in le motiviran in zadovoljen se vsak dan tudi vrne in ki daje toliko kot dobiva, ne samo s plačilom za opravljeno delo, ampak tudi z odnosom in spoštovanjem.

V okviru projekta Podjetje Podravja želimo izpostaviti tista podjetja, ki se zavedajo, da podjetja sestavljajo delodajalci in delojemalci in da razmerje med njimi prav tako odloča o uspešnosti podjetja. Prepričani smo, da je takšnih podjetij veliko in da v mnogih poleg skrbi za dobre plače razmišljajo tudi o spodbujanju inovativnosti, izobraževanju in usposabljanju, skrbi za zdravje, vzgoji lastnega kadra in štipendiranju, odnosu do starejših sodelavcev in invalidov, načinih komuniciranja z zaposlenimi in podobno. Takšna podjetja si želimo izpostaviti, pomagajte nam jih najti in predstaviti, tako delodajalci kot tudi delojemalci, torej zaposleni.

Komisija, ki sem ji predsedovala in v kateri so bili še dr. Aleksandra Pivec, mag. Vida Perko, Rolanda  Fornezzi, in Damir Battisti, ni imela enostavnega dela. Izbirali smo med srednje velikimi in velikimi podjetji, ki so se odzvala na povabilo in so izpolnila vprašalnik. Po pregledu rezultatov smo štiri podjetja obiskali in se z odgovornimi dodatno pogovarjali o temi zaposlenosti in pogojih dela.

Odločitev o izboru smo sprejeli soglasno. Prepoznane dobre prakse, ki smo jih v  posameznih obiskanih podjetjih srečali, so nedvomno zanimive in spodbudne. Želimo pa si, da bi bilo v prihodnje več podjetij, ki bi si želelo dobiti naziv Naj zaposlovalec Podravja.

 

VIR: Priloga Podravsko podjetje leta 2016, 16.11.2017, Časnik Večer, d.o.o.,

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic