Novosti in obvestila

Datum

16. Nov 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Tudi v Podravju je izvoz pogojeval rast gospodarstva, dr. Roman Glaser, predsednik komisije za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016

Dr. Roman Glaser,
predsednik komisije za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016

 

Ko pogledamo rast gospodarstva v Sloveniji in Podravju zadnje leto in tudi letos, lahko potrdimo dejstvo, da je le to v veliki meri posledica ugodnih gospodarskih razmer v glavnih zunanjetrgovinskih partnericah Slovenije, rasti zasebne potrošnje in tudi večjega optimizma nasp0loh. To je tudi pogojevalo ugodni kazalec neto dobička podjetij v Podravju, ki je bil v letu 2016 dobrih 281 milijonov evrov, kar je daleč največ v zadnjih nekaj letih. Hkrati pa moramo žal ugotoviti, da je neto dodana vrednost na zaposlenega v naši regiji za kar 20 % zaostala za povprečjem v Sloveniji. To in velik odstotek mikro podjetij, majhno število veliko podjetij ter še zmeraj prisotno »ne se pojavljati v javnosti« so vzroki zaostajanja naše regije.

»V drugo bo šlo še lažje kot nam je šlo v prvo«, smo si članice in člani Komisije za izbor naj podjetja Podravja za leto 2016 rekli v začetku letošnjega leta, ko smo začeli razmišljati o drugem izboru. Nismo si želeli veliko sprememb, pravzaprav si sploh nismo želeli sprememb. Rezultati prvega izbora so bili dobro sprejeti. Smo pa v letošnjem izboru vzeli drugo izhodišče: v izbor za naj podjetja Podravja za leto 2016 smo uvrstili vsa podjetja, ki so oddala letna poročila na AJPES. Nadaljevali smo po ustaljenem redu iz preteklega leta. Razvrstili smo jih v štiri velikostne kategorije – mikro podjetja, majhna podjetja, srednje velika podjetja in velika podjetja in naredili ožji seznam, na katerega smo uvrstili prvih sto podjetij v prvih treh kategorijah in vsa podjetja v kategoriji velikih podjetij. Za vsa ta podjetja smo na osnovi njihovih letnih poročil izračunali tri kazalnike donosnosti, tri kazalnike finančne moči, en kazalnik družbene relevantnosti v regiji in štiri kazalnike dinamike spremembe v poslovanju med letoma 2015 in 2016.

Komisija, v kateri so bili še mag. Aleksander Bratina, Melita Ferlež, mag. Jožica Planinšec Deržek, dr. Franjo Mlinarič, Milan Jarc  in Saša Todorović, je nato podrobneje pregledala rezultate točkovanja razmerij med podjetji v posamezni velikostni kategoriji, ki je bilo izvedeno preko standardizacije dosežka posameznega podjetja na enem kazalniku v kontekstu dosežka vseh podjetij iste velikostne skupine na istem kazalniku. Končna ocena je seštevek standardizirane ocene podjetja na vseh kazalnikih, vsak kazalnik pa ima v končni oceni enako težo. Odločitve o izboru smo sprejeli soglasno, prepričani, da smo izbrali najboljša podjetja, katerih poslovni uspehi so pomembni za celotno regijo.

 

Zavedamo se, da ekonomski kazalci niso edini kazalniki uspešnosti, so pa zagotovo najpomembnejši, saj odražajo njihovo poslovno uspešnost, omogočajo delo in zaslužek zaposlenim in generirajo razvoj regije. Stabilno poslovanje podjetij omogoča investiranje v razvoj, v nove tehnologije, v nove izdelke in nove storitve. Omogoča tudi razmišljanje o spremembah v procesu dela, ki jih  Slovenija in Štajerska še kako potrebuje. Zaenkrat sicer dosegamo dokaj dobre rezultate, a podatki kažejo, da je naša rast produktivnosti prepočasna, kar nas bi moralo skrbeti, saj dolgoročno ne omogoča dobrih rezultatov in tudi ne razvoja. In v mislih nimam rasti produktivnosti na račun več dela zaposlenih, v mislih imam rast produktivnosti na osnovi spremenjenega načina dela, boljšega vodenja in motiviranja.

 

Takšni izbori kot so Podjetje Podravja izrekajo priznanja najboljšim in opogumljajo vsa ostala podjetja. Štajerska gospodarska zbornica in Večer si bosta tudi v prihodnje prizadevala, da najboljši ne ostanejo neopaženi in da vsi, ki sodelujete, začutite, da je pomembno sodelovati, pomembno pa je tudi biti najboljši. Čestitam vsem in izrekam posebno priznanje najboljšim.

 

VIR: Priloga Podravsko podjetje leta 2016, 16.11.2017, Časnik Večer, d.o.o.,

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic