1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive 2024 – PONI Podravje

Projekt udeležencem ponuja 4 mesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model ter se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Skozi usposabljanje pa se bodo zagotovo vzpostavili novi […]

Hitro rastoča podjetja 2018-2022

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2018-2022. Odstopanja od preteklih obdobij so posledica uskladitve kriterija čistih prihodkov od prodaje in kriterija dodane vrednosti na zaposlenega z letno rastjo ter […]

Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti

Razvoj informacijskih tehnologij in interneta pomenita vedno večjo količino podatkov in digitalnih storitev, kar za seboj potegne izzive kibernetske varnosti. Zagotavljanje kibernetske varnosti vključuje tehnične in netehnične vidike. V okviru seminarja se bomo osredotočali na koncepte in tehnologije kibernetske varnosti, ki so pogosto napačno ali nepopolno razumljeni oz. sploh niso poznani.   Mikro, mala in […]

Opravljanje dela po upokojitvi

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja dela in uživanja pravice do pokojnine hkrati, razen v tistih primerih, ko zakonodaja to izrecno dovoljuje. Poznamo dela, ki vplivajo na uživanje pokojnine, in dela, ki na uživanje pokojnine ne vplivajo. Reaktivacija – vpliva na pokojnino Po 116. členu ZPIZ-2 je možen ponovni vstop v […]

Mednarodni regionalni razvojni konferenci – Inoviranje regionalnih politik in praks, Maribor, 16. in 17. november 2023

Mednarodni regionalni razvojni konferenci in 34. Sedlarjevem srečanju z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks UM, Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor, 16. in 17. november 2023 Vabljeni na dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. […]

GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji

Pomurski tehnološki park kot vodilni partner mednarodnega projekta GREENE 4.0 vabi k sodelovanju mala in srednje velika proizvodna podjetja. Z namenom identificirati stanje v podjetjih ter razumeti ovire, izzive in pripravljenost MSP na prehod na zeleno proizvodnjo, vas v prvi fazi vabimo, da odgovorite na našo anketo (cca 15 min), dostopno na sledeči povezavi: https://www.1ka.si/GREENE40. […]

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in preostale finančne vzpodbude ZRSZ

Dne 11.9.2023 je bilo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov objavljeno javno povabilo Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav (ZIUOPZP, 33. in 34. člen, Uradni list RS, 95/2023). ZRSZ pa ima objavljeno še nekaj aktualnih finančnih vzpodbud za delodajalce. Javna dela za pomoč pri odpravi […]

Poslovanje samostojnega podjetnika s pretežno enim naročnikom

Samostojni podjetniki velikokrat pričnejo svojo podjetniško pot z enim naročnikom, vendar s časoma se pričakuje, da bodo pridobili druge naročnike in svojo dejavnost širili. Nekateri pa ohranijo enega naročnika, pri čemer ne vedo, da je njihov status tudi pravno urejen. Gre za ekonomsko odvisne osebe. To posebno kategorijo oseb opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) […]

eUsposabljanje ABC podjetništva – jesen 2022, med 6.9. in 24.11.2022

SPOT SVETOVANJE PODRAVJE vabi na brezplačno 50-urno »eUsposabljanje ABC PODJETNIŠTVA – jesen 2022«     Usposabljanje ABC podjetništva je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti. Usposabljanj se lahko udeležite vsi podjetniki začetniki in potencialni začetniki ne […]

Podelitev priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2022

V skladu z razpisom za inovacije podravske regije je letos v razpisnem roku prispelo 19 inovacij. Komisija, ki je vse prispele vloge pregledala in ocenila, je podelila 6 zlatih, 6 srebrnih in 3 bronasta priznanja ter 4 priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Priznanja, ki jih podeljuje Štajerska gospodarska zbornica, so del nacionalnega projekta Priznanja […]

Program brezplačnega mentoriranja – POSLOVNA URGENCA

Program “Poslovna urgenca” ali “Early Warning” je namenjen podjetjem, ki opažajo prve znake potencialnih težav ali se že soočajo z njimi ter iščejo možnosti za izboljšave svojega poslovanja. Program ponuja brezplačno podporo mentorjev prostovoljcev, usposobljenih in izkušenih gospodarstvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov. Seznam prostovoljnih mentorjev najdete – TUKAJ. Gotovo bi vsakemu podjetju – tako podjetju, ki […]

Konferenca Trajnost NI skrajnost, 11.5.2022

Da trajnost ni samo modna muha po eni strani ali skrajnost po drugi, ampak je nujna sprememba in je pot naše prihodnosti, bomo na konferenci Trajnost NI skrajnost, ki jo organizira spletni portal vibe247.net, potrjevali s slovenskimi podjetniki iz področja trajnostne mode, lepote, turizma, gospodarstva … Družili se bomo v Hotelu Maribor, 11. 5. 2022, […]

SPOT delavnica: »Spodbude Eko sklada za gospodarstvo«, 31.3.2022

SPOT Svetovanje Podravje vabi na brezplačno SPOT delavnico: »Spodbude Eko sklada za gospodarstvo« Čas: četrtek, 31. marca 2022, med 8:30 – 10:00 uro Kraj: preko aplikacije MS Teams Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Izvajalka: Jagoda Martina Lenčič, univ.dipl.inž.str., vodja energetske svetovalne pisarne Slovenska Bistrica Vsebina: predstavitev aktualnih spodbud in podpore Eko […]

Nagrada za poslovno uspešnost ali božičnica

Nagrada za poslovno uspešnost je bolje poznana po izrazu božičnica ali 13. plača. Je privlačna možnost nagrajevanja delovne uspešnosti zaradi manjše davčne obremenitve. Hkrati pa izplačana božičnica lahko deluje kot stimulacija za delo in zadovoljstvo delavca.   Zakon o delovnih razmerjih v 126. členu 2. odstavek govori, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela […]

Odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inventivnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022

V leti 2021 se je odprlo veliko razpisov, tako standardnih, ki se odpirajo praviloma vsako leto, tistih povezanih z ukrepi v času COVID-19 in nekateri novi. Številna podjetja tudi ob koncu leta iščejo odprte razpise, preko katerih se pripravljajo na nove investicije, prestrukturiranje, razvojne aktivnosti in pri tem iščejo dodatne možnosti financiranja.   V pomoč […]

Spletna aplikacija o državnih pomočeh

Vsako podjetje se v nekem trenutku sooči s pojmom državna pomoč, v času epidemije Covid-19 pa se zagotovo je. Kaj torej državna pomoč je? Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki […]

Samostojen podjetnik – plačilo prispevkov in kdaj oprostitev

Oseba z dejavnostjo se mora vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja že ob registraciji dejavnosti na točki SPOT in je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca. Zavezanec prispevke za socialno varnost obračunava in plačuje od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer najmanj […]