AZ Maribor: Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/ knjigovodkinja ali NPK Računovodja/Računovodkinja

AZ Maribor Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja knjigovodkinja ali NPK Računovodja Računovodkinja

NOVO: izpitni rok v oktobru 2022 na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, Maribor.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je vpisan v razvid izvajalcev nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi za pridobitev NPK Knjigovodja/Knjigovodkinja in za NPK Računovodja/Računovodkinja.

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica. Posamezniku omogoča formalno potrditev neformalno ali naključno pridobljenega znanja. To pomeni, da lahko posameznik pred državno komisijo dokaže, da obvlada strokovna znanja, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanja in da seveda izpolnjuje  v katalogu zapisane posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev določene poklicne kvalifikacije.

Posameznik mora za postopek pridobivanja NPK pripraviti osebno zbirno mapo ali portfolio. To je osebna zbirna mapa z življenjepisom, dokazili o delovnih izkušnjah, dokazili o izpopolnjevanju znanja, referencah ipd. Gre torej za proces, da si posameznik/ica pridobi formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanja, ki jih že ima. Pri izdelavi osebne zbirne mape mu pomaga NPK svetovalka.

Koristne informacije z napotki za izdelavo osebne zbirne mape najdete na povezavi: https://www.nrpslo.org/za-kandidate/portfolijo-kandidata

Več informacij o NPK je na voljo na naslednjih spletnih povezavah:

Knjigovodja/Knjigovodkinja

Spletna povezava do kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

https://www.nrpslo.org/Pregled-NPKja?data=5285-274-1-2

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, so naslednji:

  • srednja poklicna izobrazba.

Računovodja/Računovodkinja:

Spletna povezava do kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

https://www.nrpslo.org/Pregled-NPKja?data=4265-347-1-2

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, so naslednji:

  • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Poleg opredeljenih posebnih pogojev za pristop k preverjanju v skladu s 17. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah veljajo tudi starostni pogoji: oseba, ki želi pridobiti NPK, mora biti stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko NPK pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in dokaže, da dosega znanja in spretnosti, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj.

Rok prijave v postopek preverjanja in potrjevanja je 3. oktober 2022.

Po  klasični ali elektronski pošti je potrebno izpolnjeno vlogo poslati ali jo oddati osebno v Informacijski pisarni Andragoškega zavoda Maribor v času uradnih ur; po predhodnem dogovoru z NPK svetovalko je možna tudi osebna oddaja vloge.

Kontakt: 041 372 273; svetovanje@azm-lu.si.

Vlogi za NPK Knjigovodja/Knjigovodkinja in NPK Računovodja/Računovodkinja se nahajata na naslednjih spletnih povezavah:

Knjigovodja/Knjigovodkinja: https://www.azm-lu.si/files/2022/08/VlogaZaPridobitevNPK-knjigovodja2022-AZM-LU.docx,

Računovodja/Računovodkinja: https://www.azm-lu.si/files/2022/08/VlogaZaPridobitevNPK-racunovodja2022-AZM-LU.docx.

Pregled osebne zbirne mape bo v sredo, 12. oktober 2022, ob 14.00 v prostorih Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor.

Datum preverjanja znanja: sreda, 26. oktober 2022 ob 14.00 v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze.

Izpitni rok je objavljen v bazi Nacionalnega informacijskega središča.

Dodatne informacije vam nudi NPK svetovalka:

Alenka Sagadin Mlinarič: 041 372 273; svetovanje@azm-lu.si.

Cena NPK je določena z nacionalno metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji:

190,00 EUR – svetovanje, potrjevanje brez preverjanja,

236,00 EUR – svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem.

Štajerska Gospodarska Zbornica