Novosti in obvestila

Datum

17. Avg 2022

Kategorije

Deli z drugimi

Poslovanje samostojnega podjetnika s pretežno enim naročnikom

Samostojni podjetniki velikokrat pričnejo svojo podjetniško pot z enim naročnikom, vendar s časoma se pričakuje, da bodo pridobili druge naročnike in svojo dejavnost širili.

Nekateri pa ohranijo enega naročnika, pri čemer ne vedo, da je njihov status tudi pravno urejen. Gre za ekonomsko odvisne osebe.

To posebno kategorijo oseb opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 213. in 214. členu. Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Če s posebnim predpisom ni določeno drugače, se za ekonomsko odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1 o:

– prepovedi diskriminacije,

– zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,

– prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,

– zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,

– uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

Vendar pa obstoj statusa ekonomsko odvisne osebe podjetniku ne pripada avtomatsko. Da je podjetnik upravičen do statusa ekonomsko odvisne osebe in pravic povezanih s tem statusom, mora po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Ekonomsko odvisno osebo pa je potrebno ločiti od podjetnika, ki je z naročnikom v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja. Primeri, ki kažejo na to so, ko podjetnik dela v prostorih naročnika brez najemne pogodbe ali ko dela opravlja v času, ki velja za ostale zaposlene ali ko uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva naročnika. V takšnih primerih oseba ne sme dela opravljati preko s.p.-ja, ampak mora imeti z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Vir: Zakon o delovnh razmerjih (ZDR-1)

 

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic