Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.

Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, določene v sklopih A, B in C:

• Sklop A – postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (npr. izdelava analize stanja in opredelitev osnovne vizije podjetja, izdelava sistemizacije, izdelava kompetenčnih profilov za delovna mesta itd)

• Sklop B – usposabljanje ključnega kadra, odgovornega za izvajanje nalog povezanih z razvojem kadrov, in neposredno zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih (npr. ocenjevanje zaposlenih in izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih)

• Sklop C – usposabljanja na področjih motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih (npr. timsko delo, upravljanje s časom, pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega razvoja zaposlenih, itd).

Razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, ki je na voljo znaša 3.030.000,00 EUR.

Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO) s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO (Uradni list RS, št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je objavljen na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/

Rok za oddajo vloge je 16. 3. 2012.

Na osnovi vaše prijave je udeležba na predstavitvi brezplačna.

Posredujete nam vašo e-prijavo na www.stajerskagz.si, ali po faxu na 02 220 87 11.

Vljudno vabljeni!

Vabilo

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic