Informacije SRIP – krožno gospodarstvo: izvedene aktivnosti v mesecu aprilu 2017

  1. Ustanovna seja Zbora članov SRIP – Krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena dne  aprila 2017 v Štajerski gospodarski zbornici, upravljavki SRIP – Krožno gospodarstvo.
  2. Volitve SRIP – Krožno gospodarstvo: pred ustanovno sejo Zbora članov SRIP so bile izvedene volitve v posamezne organe SRIP – Krožno gospodarstvo: Programski svet, ki šteje 10 članov, od tega so 4 člani gospodarske družbe; Upravni odbor, ki šteje 11 članov, od tega je 7 članov gospodarskih družb; Tehnološki svet, ki šteje 28 članov, od tega je 17 članov gospodarskih družb.
  3. Oddaja Akcijskega načrta (AN) SRIP – Krožno gospodarstvo je bila 9. aprila 2017, pri čemer je bila uporabljena še možnost za manjše dopolnitve AN, ki je bila podana s strani MGRT. Dokončna oddaja AN je bila izvedena v roku, do 14. aprila 2017.
  4. Ustanovna seja Upravnega odbora (UO) SRIP – krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena aprila 2017, na kateri sta bila potrjena oba kandidata za vodstvo UO: za predsednico      dr. Dragica Marinič, ŠGZ in podpredsednika dr. Zoran Novak, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Mandat vodstva UO traja v skladu s Poslovnikom o upravljanju SRIP tri leta.
  5. Ustanovna seja Tehnološkega sveta (TS) SRIP – Krožno gospodarstvo je bila uspešno izvedena aprila 2017, na kateri sta bila potrjena oba kandidata za vodstvo TS:  za predsednico Zorka Novak Pintarič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in podpredsednico dr. Kristino Stakne, Paloma d.d..  Mandat vodstva TS traja v skladu s Poslovnikom o upravljanju SRIP tri leta.
  6. Priprave na nadaljnje aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo, ki bodo potekale v mesecu maju in juniju 2017. Eden prvih dogodkov bo delavnica vodij vertikal in vodij horizontalnih mrež SRIP – Krožno gospodarstvo, ki  bo 8. maja 2017, ob 11.00 uri, v ŠGZ v Mariboru.

 

Dr. Dragica Marinič, l.r.
Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«