Javni razpis za podjetnice začetnice

28. februarja 2020 je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani SPIRIT Slovenija (https://www.spiritslovenia.si/razpis/339) objavljen Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnicam začetnicam 2020«.

 

Namen natečaja
Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 

Cilj natečaja
Cilj natečaja bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 35 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

 

Predmet natečaja

Predmet natečaja je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

 

Pogoji za sodelovanje
Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključiti program usposabljanja za podjetnice začetnice – ABC podjetništva (vsaj štiri module), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35 najbolje ocenjenih.

 

Vrednost natečaja
Okvirna višina sredstev znaša 105.000 EUR.

 

Rok
Natečaj bo odprt do vključno 15. 6. 2020, do 12. ure.

 

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.spiritslovenia.si/razpis/339

 

Viri: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.