Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 2020– Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/