Novosti in obvestila

Datum

31. Avg 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Javno povabilo k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment – LCA analiza

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA).

Cilj povabila

Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, javna agencija, (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka.

Pogoji za sodelovanje

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) ali Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ali Zakonom o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11).

Več o pogojih najdete tukaj.

Način vpisa in prijavni rok

Javno povabilo je odprto do preklica.

Prijavo za vpis v evidenco strokovnjak posredujete izključno na elektronsko izpolnjenih in podpisanih obrazcih in jih skupaj z zahtevanimi dokazili v pdf obliki posreduje na e-naslov: lca-evidenca@spiritslovenia.si.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo e-naslov: lca-evidenca@spiritslovenia.si.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic