Novosti in obvestila

Datum

30. Avg 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) knjigovodja/knjigovodkinja ali računovodja/računovodkinja v septembru 2021

NOVO: izpitni rok v septembru 2021 na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, Maribor.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je vpisana v razvid izvajalcev nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi za pridobitev NPK knjigovodja/knjigovodkinja in računovodja/računovodkinja.

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica. Posamezniku omogoča formalno potrditev neformalno ali naključno pridobljenega znanja. To pomeni, da lahko posameznik pred državno komisijo dokaže, da obvlada strokovna znanja, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj, in da izpolnjuje v katalogu zapisane posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti določeno poklicno kvalifikacijo.

Posameznik mora za postopek pridobivanja NPK pripraviti osebno zbirno mapo ali portfolijo – to je osebna zbirna mapa z življenjepisom, dokazili o delovnih izkušnjah, dokazili o izpopolnjevanju znanja, referencah ipd. Gre torej za proces, da si posameznik/-ica pridobi formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanja, ki jih že ima. Pri izdelavi osebne zbirne mape mu pomaga NPK svetovalka. Koristne informacije z napotki za izdelavo osebne zbirne mape: https://www.nrpslo.org/za-kandidate/portfolijo-kandidata

 

Več informacij o NPK je na voljo na naslednjih spletnih povezavah:

 

Knjigovodja/knjigovodkinja:

spletna povezava do kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

https://www.nrpslo.org/Pregled-NPKja?data=5285-274-1-2 .

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, so naslednji:

  • srednja poklicna izobrazba.

Računovodja/računovodkinja:

spletna povezava do kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

https://www.nrpslo.org/Pregled-NPKja?data=4265-347-1-2

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo so naslednji:

  • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

 

Poleg opredeljenih posebnih pogojev za pristop k NPK veljajo – v skladu s 17. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – tudi starostni pogoji: oseba, ki želi pridobiti NPK, mora biti stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko NPK pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in dokaže, da dosega znanja in spretnosti, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj.

Rok prijave v postopek preverjanja in potrjevanja: 2. september 2021

Po  klasični pošti je potrebno poslati izpolnjeno vlogo za vključitev v postopek NPK ali jo oddati osebno v informacijski pisarni AZM – LU v času uradnih ur; po predhodnem dogovoru z NPK svetovalko je možna tudi osebna oddaja vloge, tel. 041 372 273.

Vloga za NPK knjigovodja/knjigovodkinja in NPK računovodja/računovodkinja se nahaja naslednji spletni povezavi.

Rok pregleda osebne zbirne mape: 15. september 2021 ob 10.00 v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor.

Datum preverjanja znanja: 29. september 2021 ob 10.00 v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze.

Izpitni rok je objavljen v bazi Nacionalnega informacijskega središča.

Dodatne informacije vam nudi NPK svetovalka Alenka Sagadin Mlinarič, tel. 041 372 273; svetovanje@azm-lu.si.

Cena NPK je določena z nacionalno metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji:

180,00 EUR – svetovanje, potrjevanje brez preverjanja;

224,00 EUR – svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem.

Za program knjigovodja izpolnjeno prijavnico pošljite na svetovanje@azm-lu.si.

Za program računovodja izpolnjeno prijavnico pošljite na svetovanje@azm-lu.si.

Vir: https://www.azm-lu.si/pridobitev-nacionalne-poklicne-kvalifikacije-npk-knjigovodja-knjigovodkinja-ali-racunovodja-racunovodkinja-v-septembru-2021/

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic