Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje v sklopu javnega razpisa Ministrstva za kulturo JR CzK 2019 v letu 2019 in 2020.

center za kreativnost - mentorstvo
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje storitev mentoriranja, s pomočjo katere bo CzK v nadaljevanju izbral posamezne strokovnjake, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.

Predmet razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.  V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za leti 2019 do 2020, ki bodo razdeljena po razpisnih sklopih: Semenska faza – Preveritev koncepta, Zagonska faza – Kreativni start-up in Kreativni povezovalnik. Več o razpisu na >>

Platforma CzK bo v podporo razpisu Ministrstva za kulturo organizirala promocijo razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 20-30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje. Na razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oz. mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov projekta. Izbrani prijavitelji bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrali mentorja iz seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – www.czk.si.

Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individualnih srečanj nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja izbrani prijavitelj, da s svojim projektom uspe. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: kreativni del, proizvodnja, finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, pa tudi na področju vključevanja oblikovalcev oz. kreativnega sektorja v razvoj izdelka. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje in lahko ekipi pomaga razviti dodatne kompetence, kot so širjenje tržišča, doseganje ciljnih skupin in tržišč ipd. Namen tovrstne oblike mentoriranja je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in njihovo odpravljanje.

 CELOTNO POVABILO   najdete tukaj…

Dodatne informacije:

Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design
Center za kreativnost / Centre for Creativity
Projektna pisarna Maribor, Partizanska c. 11, Maribor
T: +386(0)59141352  M: +386(0)41 377 163

www.czk.si, www.mao.si