Novosti in obvestila

Datum

24. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Kje je naša kemična industrija?

sgz kem
Vir: www.pravakemija.si

Vse je kemija …
Vse življenje na Zemlji usmerjajo kemijske reakcije in skorajda ni stvari, katere osnova ne bi bila nafta, ki so jo poznali in uporabljali že v antiki. Čeprav se je kemijska industrija zares razvila šele z  ndustrijsko revolucijo 1.0., je nedvomno najpomembnejša generatorica razvoja industrije. Je eden ključnih stebrov gospodarstva, saj zagotavlja osnovne in izvedene materiale in tehnologije,  urovine in izdelke vsem ostalim predelovalnim panogam, obrti, kmetijstvu in tudi končnim potrošnikom. Hkrati ponuja trajnostne rešitve za številne okoljske izzive današnjega časa. Trendi v  kemični industriji se počasi, a vztrajno sicer odmikajo od nafte in plina kot osnovnih surovin za proizvodnjo kemikalij, v smeri kemikalij, pridobljenih iz obnovljivih virov. Hkrati je, z vidika  emijskih tveganj, ta industrija še posebej občutljiva. Od njene zmožnosti zagotavljati procesno varnost ter varovanje zdravja in okolja pred negativnimi učinki kemikalij pa ni odvisna samo njena  arnost, ampak tudi varnost okolice. V mnogih delih sveta veljajo izjemno strogi predpisi, ki se nanašajo na to industrijo. Tako morajo vse države v EU upoštevati uredbo o registraciji, ocenjevanju,  vtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), proizvajalci pa morajo po tej uredbi zbirati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registrirati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata podobne predpise in celo države, kot sta Indija in Turčija, začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju.

… in povsod je pomembna, …

Evropa je zelo pomemben center velikih kemijskih podjetij in je vodilna na področju kemijskih raziskav in razvoja, čeprav je večino k rasti te industrije v zadnjih desetletjih prispevala Azija. Je pa  vropa druga največja proizvajalka kemikalij na svetu, v letu 2018 je prodaja znašala 542 milijard evrov.

… tudi v Sloveniji

Po svojem obsegu slovenska kemijska industrija v evropskem prostoru ne pomeni veliko, saj predstavlja le pol odstotka prihodkov evropske. Ima pa panoga dolgoletno tradicijo, le kdo se ne  pomni podjetij, kot so TKI Hrastnik, Cinkarna, Color, Belinka, Pinus, Ilirija, Zlatorog, Tovarna dušika Ruše, Aero, Helios, Teol, Etol, Henkel in mnoga druga, nekatera še danes delujoča, nekaterih med njimi pa seveda že dalj časa ni. Zaradi svoje raznolikosti in nekaterih pomembnejših proizvodov je kemijska industrija nujni del produktivnega gospodarstva Slovenije.

Največ, 39 % prihodkov kemijske industrije ustvari v Sloveniji farmacevtska industrija, kjer deluje 31 podjetij. Po 26 % prihodkov po podatkih spletne strani www.pravakemija.si ustvarita proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, kjer je aktivnih 181 podjetij, ter plastičarska industrija, kjer deluje 519 gospodarskih subjektov. Slovenska kemijska industrija je izvozno naravnana, saj v povprečju v tujini realizira 80 % vrednosti prodaje.

Nemška kemično-farmacevtska industrija je največja v Evropi in četrta največja na svetu (za ZDA, Kitajsko in Japonsko), hkrati pa je tudi tretja največja industrijska panoga v Nemčiji.Nemški  ASF je eno od največjih podjetij kemijske industrije na svetu.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic