Novosti in obvestila

Datum

24. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Vajeniški način izobraževanja

Štajerska gospodarska zbornica je odigrala pomembno vlogo pri predstavitvi podjetij bodočim vajencem in dijakom v Podravju. 11. maja 2021 smo skupaj s Tehniškim  šolskim centrom Maribor zainteresiranim predstavili program oblikovalec kovin – orodjar, 19. maja pa je bilo v Šolskem centru na Ptuju spoznavno srečanje za bodoče  vajence, njihove starše in podjetja za programa avtoserviser, avtokaroserist in klepar-krovec.

GZS in vajeništvo

Gospodarska zbornica Slovenije je sistemu vpeljave vajeništva naklonjena že od samega začetka. Močno ga podpiramo, saj verjamemo, da z vajeništvom lahko zmanjšamo strukturna neskladja na trgu dela in povečamo zaposljivost mladih.

Gospodarstvo vedno bolj postaja pomemben partner na področju izobraževanja. Podjetja se zavedajo, da se s tem njihova vloga in odgovornost večata. Vajeniška oblika izobraževanja je v slovenski prostor prinesla možnost, da delodajalci sami izberejo svoje bodoče sodelavce, s katerimi podpišejo posebno vajeniško pogodbo. Delodajalec aktivno sodeluje pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene. V številnih evropskih državah, še zlasti v Nemčiji, se zavedajo, da morajo ne le pri praktičnem usposabljanju, temveč tudi pri načrtovanju programov sodelovati predstavniki gospodarstva. Opažamo, da so tudi slovenska podjetja vedno bolj naklonjena vajeništvu.

Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se vsaj polovico izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, ki ga vodi usposobljen mentor. Vajenci tekom šolanja spoznavajo poklic, ki ga želijo opravljati. S praktičnimi izkušnjami pridobijo znanje in kompetence, ki jih delodajalci potrebujejo.  Ko vajenci zaključijo vajeništvo, se v podjetju lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževalno pot po sistemu poklicno tehniškega izobraževanja (3 + 2).

Gospodarska zbornica Slovenije pri vajeništvu nastopa kot povezovalec treh ključnih akterjev: učencev – vajencev, ki se izobražujejo po vajeniški obliki, šol, ki izvajajo splošne in teoretične  vsebine, ter podjetij, ki skrbijo za praktično usposabljanje v podjetjih. S tovrstnim sodelovanjem smo začeli v šolskem letu 2017/18, ko so bili v vajeništvo vključeni 4 programi. Mreža šol in programov se vsako leto širi. V vajeniški sistem bo v šolskem letu 2021/22 vključenih že 14 različnih programov: oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, kamnosek, klepar-krovec, mehatronik-operater, mizar, papirničar, slikopleskar-črkoslikar, steklar, strojni mehanik, zidar, avtoserviser in avtokaroserist.

Vajeništvo in vajeniški način izobraževanja Vajeniški način izobraževanja

Vajeništvo v Podravju

Lani je z vajeništvom zaključila naša prva generacija in po koncu vajeništva je kar 97 % vajencev trdilo, da je vajeništvo v celoti izpolnilo njihova pričakovanja in če bi se ponovno odločali za  rednje šolanje, bi izbrali enak program in vajeniško obliko izobraževanja. Mentorji v podjetjih in predstavniki šol so ob zaključku šolanja prve generacije povedali, da znanje in veščine, ki so jih pridobili vajenci, močno presegajo predvideno znanje srednjega poklicnega izobraževanja.

V podravski regiji se bodo v šolskem letu 2021/22 po vajeniški obliki izvajali trije obstoječi programi in dva  rograma povsem na novo. Skupno torej pet: oblikovalec kovin-orodjar v sodelovanju s Tehniškim šolskim centrom Maribor, Srednja strojna šola; slikopleskar-črkoslikar na Srednji gradbeni šoli in  gimnaziji Maribor ter klepar-krovec in dva nova programa avtoserviser in avtokaroserist v sklopu Šolskega centra Ptuj, Strojna šola Ptuj.

Kako poteka vajeništvo in katera podjetje lahko sprejmejo vajence?

Devetošolci so že oddali prijave na srednje šole, kjer so označili, v katerem programu bi se želeli izobraževati. Nekateri so že ob prijavi navedli, da jih zanima vajeniški način, drugi o obliki izobraževanja še razmišljajo. GZS zato v tem času v sodelovanju s šolami pripravlja različne predstavitve za bodoče vajence in njihove starše. Namen srečanj je, da bodoči vajenci lažje stopijo v kontakt s podjetji, se z njimi pogovorijo in mogoče celo že dogovorijo o sklenitvi vajeniške pogodbe.

Bodoči vajenci lahko izbirajo med podjetji, ki so verificirana, kar pomeni, da so pregledana s strani zbornic, ali imajo ustrezne materialne (ustreznost opreme in delovnih pogojev, kjer se bo  vajenec lahko učil in dosegel cilje izobraževalnega programa) in kadrovske pogoje (ustrezna izobrazba mentorjev, delovne izkušnje in pedagoško andragoška usposobljenost mentorjev – PAUM). Vsako leto vsa verificirana podjetja prosimo za najave učnih mest, tj. oddajo napovedi, koliko dijakov in vajencev bi podjetje v prihodnjem šolskem letu lahko sprejelo. Najave podjetja še vedno  lahko oddate.

Ko učenec izbere podjetje, kjer bi opravljal vajeništvo, se poveže s podjetjem, kjer dobi več informacij o tem, kako bo vajeništvo potekalo. V primeru, da se učenec/ starši in podjetje dogovorijo za  sodelovanje, se podpiše vajeniška pogodba. Po podpisu pogodbe se šola poveže s podjetjem in pripravi načrt izvajanja vajeništva, kjer je točno opredeljeno, kako bo vajeništvo potekalo.

Ana Žemva Novak
Samostojna svetovalka, Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic