Novosti in obvestila

Datum

24. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Prava kemija

Si predstavljate svoj vsakdan brez zobne paste in mila, čistega doma in javnih prostorov, varnega avtomobila priljubljene barve, tablete proti glavobolu, dežnika in dobrih športnih copatov? Verjetno ne. To pomeni, da ste nenehno v neposrednem ali posrednem stiku z izdelki kemijske industrije.

Brez kemije ne gre (in ne bo šlo)

Materiali, tehnologije in izdelki kemijske industrije so vpeti v skoraj vse procese, ki zagotavljajo izdelke in storitve, ki jih potrebujemo. So surovine, pomožna sredstva ali deli izdelkov v  roizvodnih  li storitvenih procesih drugih dejavnosti. So izdelki za končne uporabnike, tako za poklicne (npr. obrtnike) kot običajne potrošnike. Kemijska industrija ni samo proizvodnja klasičnih »kemičnih« izdelkov (npr. raznih surovin, lepil, barv in premazov), je tudi proizvodnja plastičnih mas in izdelkov iz njih, proizvodnja izdelkov iz  gume ter tudi farmacevtska proizvodnja.

Materiali, tehnologije in izdelki kemijske industrije so vpeti v skoraj vse procese

25% vseh slovenskih predelovalnih dejavnosti skupaj

800 gospodarskih družb, ki sestavljajo kemijsko industrijo v Sloveniji, ustvari kar četrtino dodane vrednosti vseh slovenskih predelovalnih dejavnosti skupaj. S tem je kemijska industrija vodilna  industrijska panoga v Sloveniji.

Zaposluje 32.000 oseb, kar je 17 % vseh zaposlenih v industriji. Je najbolj produktivna predelovalna dejavnost: 71.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega za  dobrih 50 % presega povprečje predelovalnih dejavnosti. 81 % vrednosti prodaje, realizirane v tujini, odraža njeno mednarodno konkurenčnost in vpetost v aktualne globalne trende, istočasno pa  predstavlja 22 % vrednosti izvoza slovenske industrije.

Prihodnost kemijske tehnologije: bolj učinkovito, bolj trajnostno, bolj obvladljivo

Z ustvarjanjem in zagotavljanjem zelenih in trajnostnih materialov ter produktov, tehnologij mehanskega in kemijskega recikliranja  idr. je kemijska industrija gonilo razvoja in zahtevane transformacije (tudi zelene in krožne) v vseh verigah vrednosti, kjer je vključena. V obdobju pandemije ponovno odkriti pomen strateške  vtonomije je dal novo težo pomenu marsikaterih kemijskih izdelkov z njihovo uvrstitvijo med strateško pomembne izdelke, v evropskem in tudi slovenskem prostoru.

Prihodnost kemijske tehnologije: bolj učinkovito, bolj trajnostno, bolj obvladljivo

Nujnost pomembnih sprememb je spoznala in jo realizira kemijska industrija sama, vse bolj pa jo narekujejo tudi politike. Zlasti strategije in njihovi akcijski načrti iz okvira Evropskega zelenega  ogovora (še posebej t. i. kemijska strategija za trajnost ter cel nabor ukrepov v zvezi s plastiko) spodbujajo in z ukrepi usmerjajo kemijsko industrijo v pospešene inovacije in spremembe. Prvič  zato, da pospeši ustvarjanje novih rešitev, ki jih ponuja ostalim, drugič zato, da sama izboljša svojo učinkovitost. Da obstane in še naprej deluje za dobrobit človeka.

Za večjo prepoznavnost pomena kemijske industrije in njenih izdelkov si v zadnjem času prizadevamo v Združenju kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. S Pravo kemijo želimo utemeljeno pokazati njen pomen in pomembnost. Tudi zato, da bi prispevali k preseganju razmišljanj in trditev na podlagi stereotipov in neutemeljenih pavšalnih ocen.

Pripravil: Denis Jahić, predsednik Združenja kemijske industrije pri GZS

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic