Novosti in obvestila

Datum

22. Dec 2016

Kategorije

Deli z drugimi

Mednarodno kooperacijsko srečanje Pollutec 2010

Cilj kooperacijsko srečanje Pollutec 2010 je spodbujanje dvostranskih odnosov in konkretnih partnerskih vezi  med podjetji in gospodarskimi subjekti s pomočjo kakovostnih individualnih sestankov z vnaprej izbranimi podjetji.

PODROČJA:

  • obnovljivi viri energije, 
  • zrak,
  • toplogredni plini,
  • mobilnost,
  • hrup,
  • tveganja & ravnanje z okoljem,
  • eko tehnologije,
  • trajnostno gradbeništvo & trajnostni razvoj podjetij, organizacij, raziskovalnih institucij
  • odpadki (ravnanje z odpadki I recikliranje vozila za zbiranje I transport&logistika I čiščenje)
  • voda & odpadne vode (zbiranje vode I vrtanje I skladiščenje, cevi I mreže , črpalke I oprema I števci, voda & čiščenje odpadnih voda I ponovna uporaba voda, upravljanje z vodami I storitve)

Za več informacij je na Mariborski razvojni agenciji / Evropski podjetniški mreži na voljo g. Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, e-pošta: peter.ekart@mra.si.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic