Napotitev delavcev na začasno delo v Francijo

Nizozemska uvaja obveznost obveščanja za napotitev delavcev iz EU

Področje napotenih delavcev ureja Evropska direktiva 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta, po kateri so tuja podjetja pri pošiljanju svojih zaposlenih na začasno delo v eno izmed držav EU dolžna spoštovati nacionalno delovno zakonodajo.

Pred napotitvijo delavcev na začasno delo v Francijo, je potrebno izpolniti določene pogoje, tako s strani delodajalca, kot delojemalca.

Delodajalec mora imeti registrirano podjetje in storitev, ki se bo opravljala v Franciji, te storitve mora v svoji državi tudi dejansko opravljati, obvezan je plačevati socialne prispevke zaposlenim v svoji državi. Napotitev lahko traja do 12 mesecev. Delodajalci zunaj EU morajo pridobiti dovoljenje za delo.

Na drugi strani pa mora delojemalec imeti sklenjeno redno delovno razmerje z delodajalcem, delo mora za delodajalca opravljati redno, ne zgolj za namen napotitve, v delovnem razmerju mora biti vsaj en mesec pred napotitvijo.

Administrativne obveznosti:

• Izpolniti potrdilo o napotitvi (oddati elektronsko preko portala SIPSI – je na voljo v 5 jezikih, zajema podatke podjetja, naročnika del (št. SIRET), kraja izvedbe del (z GPS koordinatami), dejavnost podjetja, delavcev, predstavnika (št. SIRET),
• imenovati predstavnika (omogoča komunikacijo med podjetjem in francosko delovno inšpekcijo (+policijo, davčno službo, carino, socialnim zavarovanjem URSSAF, hrani vso potrebno dokumentacijo na razpolago delovni inšpekciji in potrdilo o sklenitvi sodelovanja, mora biti hitro dosegljiv, pisno in ustno obvladati francoščino, prisoten v Franciji v času napotitve. Vpiše se ga na potrdilo o napotitvi, pomeni pa tudi vez med podjetjem in francoskim poslovnim partnerjem),
• pripraviti potrebno dokumentacijo prevedeno v francoski jezik.

Dokumentacija:

Podjetje mora predložiti:

• Izpisek iz AJPESA,
• finančno bilanco zadnjih 3 let,
• % dela v Franciji in doma
• poslovno pogodbo o sodelovanju (z zneskom)

Zaposleni potrebujejo:

• Pogodbo o zaposlitvi.
• aneks k pogodbi,
• obrazec A1,
• zdravniško potrdilo,
• potrdilo o varstvu pri delu,
• dnevno evidenco opravljenih ur,
• plačilno listo,
• bančno potrdilo o nakazilu plač.

Pri opravljanju začasnega dela v Franciji je seveda potrebno spoštovati francosko zakonodajo:

• minimalna plača (trenutno 10,48 eur bruto/uro), na plačilni listi potrebno voditi posebno postavka – napotitev, obdobje napotitve, število ur napotitve, bruto urne postavke, ločeno vodenje       stroškov prehrane, prevoza, nočitev, v Franciji ni zakonsko obveznih dnevnic,
• zakonski delovni čas, ki znaša 35 ur/teden,
• varstvo pri delu (odgovornost delodajalca za zaščito zdravja napotenih delavcev, in za namestitev preventivnih ukrepov),
• nastanitveni pogoji (se navedejo na Izjavo o napotitvi, dostojni življenjski pogoji, v bližini delovišča…).

Kontrole in kazni:

• neopravljena prijava sipsi – 4000€/ napotenega delavca (8000€/ napotenega delavca v primeru ponovne kontrole), v primeru, da je prijava bila opravljena, vendar je delavec ali voznik nima s sabo od 135€ – 750€,
• odsotnost (pravilnega) imenovanja predstavnika – 4000€/ napotenega delavca (8000€/ napotenega delavca v primeru ponovne kontrole v istem letu),
• neprevedena dokumentacija v francoščino – 2000€/ napotenega delavca (4000€/ napotenega delavca v primeru ponovne kontrole v istem letu),
• odsotnost prijave v primeru nezgode pri delu – 450 – 750€
• nespoštovanje minimalne bruto plače od 750€ – 1500€

Vesna Herženjak
SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Vesna Herženjak