Nizozemska uvaja obveznost obveščanja za napotitev delavcev iz EU

Nizozemska uvaja obveznost obveščanja za napotitev delavcev iz EU/EGP

Nizozemsko Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje je 27. 1. 2020 organiziralo informativni sestanek za veleposlaništva EU DČ glede uvajanja obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev s strani podjetij in nekaterih samozaposlenih.

Da bi spodbudila dostojno delo za delavce, ki jih delodajalec začasno napoti na NL, vlada NL s 1. 3. 2020 uvaja obveznost obveščanja za vse delodajalce (in nekatere samozaposlene) iz DČ EU, držav članic EGP in Švice, ki začasno zagotavljajo storitve na NL s svojimi zaposlenimi.

Obveznost izhaja iz NL zakona – WagwEU (The Terms of Employment Posted Workers in the European Union Act), ki je začel veljati 18. 6. 2016 in s katerim NL izvaja cilje iz direktive o napotitvi delavcev (96/71 / ES) in direktive o izvrševanju (2014/67 /EU).

Obveznost obveščanja velja za naslednje delodajalce:

  • delodajalce v tujini, ki na NL pridejo s svojimi zaposlenimi;
  • multinacionalke, ki zaposlene napotijo v svojo podružnico na NL;
  • začasne agencije za zaposlovanje, ki svoje delavce dajo na razpolago za delo na NL;
  • samozaposlene osebe, ki delajo v določenih sektorjih (ki so eksplicitno navedeni na: https://english.postedworkers.nl/employer/self-employed-persons).

Delodajalci v tujini (ali samozaposlene osebe) so dolžni vnaprej obvestiti/najaviti svoje delo in prihod delavcev na NL preko spletnega portala (online notification portal): www.postedworkers.nl

Vse informacije so objavljene:

Predstavnik Ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje je izpostavil, da so za neizpolnjevanje obveznosti obveščanja o napotitvah delavcev predvidene kazni.