Posvet: Domino učinek zakona o minimalni plači, GZS, 23.5.2019

Gospodarska zbornica Slovenije

organizira posvet

DOMINO UČINEK ZAKONA O MINIMALNI PLAČI,
v četrtek, 23. maja 2019, od 9.00 do 12.15 ure
v dvorani A v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Novela Zakona o minimalni plači, sprejeta decembra 2018, bo s 01.01.2020 stopila v celoti v veljavo. To pomeni konec prehodnega obdobja in uveljavitev izključitve dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, iz minimalne plače.

Namen posveta
Na posvetu bomo razpravljali o tem, kakšni bodo učinki novele Zakona o minimalni plači na konkurenčnost gospodarstva kot celote, posameznih panog in podjetij, plačna razmerja med zaposlenimi, zaposlovanje, na bonitetno oceno Slovenije, ter kako se bodo morali na to odzvati gospodarski subjekti.


Program posveta

09.00 do 09.15 / Uvodni nagovor
Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS:
Razvojno partnerstvo

09.15 do 11:00 / Oris učinkov sprememb zakona o minimalni plači
Dr. Katarina Prebil, direktorica pravne službe GZS:
Zakonska ureditev in pravni pomen minimalne plače

Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS:
Vpliv zakona o minimalni plači na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, plačna razmerja ter zaposlovanje

Red. prof. dr. Milan Vodopivec, Fakulteta za management Univerze na Primorskem:
Dolgoročni učinki povečanja minimalne plače na zaposlenost in poslovanje podjetij v Sloveniji

Izr. prof. dr. Anže Burger, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Učinki minimalne plače

Red. prof. dr. Janez Malačič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani:
Dileme in protislovja ekonomike in politike minimalne plače v Sloveniji

Cvetka Furlan, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS:

Vpliv zakona o minimalni plači na stroške dela – konkretni izračuni po dejavnostih

11:00 do 12:15 / Razprava in posvet


Kotizacija
Posvet je brezplačen.

Prijave
Prijavite se s prijavnim obrazcem na dnu objave.