Novosti in obvestila

Datum

20. Okt 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Samostojen podjetnik – plačilo prispevkov in kdaj oprostitev

Oseba z dejavnostjo se mora vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja že ob registraciji dejavnosti na točki SPOT in je sam zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca. Zavezanec prispevke za socialno varnost obračunava in plačuje od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer najmanj od osnove v višini 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: PP), lahko pa se odloči za zvišanje zavarovalne osnove do višine 3,5-kratnika PP. Če zavezanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke za socialno varnost od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20%, vendar najmanj do zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Oseba z dejavnostjo ki predhodno nikoli ni imela registrirane dejavnosti, je upravičena do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v prvih dveh letih poslovanja in sicer: v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % prispevka. To ugodnost država ponuja od 1. julija 2013 dalje. Med osebe z dejavnostjo spadajo poleg samostojnega podjetnika tudi samostojni športni delavci ali poklicni športniki, kulturniki, novinarji, odvetniki, notarji, zasebni raziskovalci, arhitekti. Oproščene prispevke plačuje Republika Slovenija iz proračuna. Zavezanec sam ne rabi nikamor javiti, da odpira dejavnost prvič, sistem eDavki ga sam zazna. V skladu s 15. členom ZPIZ-2 oprostitev plačila prispevkov za osebe z dejavnostjo ne veže na katerikoli drugi status pred odprtjem samostojne dejavnosti. Pomembno je le, da oseba prvič odpre samostojno dejavnost ter da je na tej podlagi vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prvič odprtje s.p. in zaprtje – oprostitev prispevkov ne pripada več
V kolikor zavezanec prvič odpre s.p. in ga nato zapre, mu ob ponovnem odprtju s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) ta oprostitev plačila prispevkov za s. p. ne pripada več, saj ne gre več za prvi ampak drugi vpis s. p.

Popoldanski s.p. in sprememba v redni s.p.
V kolikor zavezanec odpre popoldanski s.p., pri čemer je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov za s. p. Če v obdobju 2 let popoldanski s.p. spremeni v redni s.p. uveljavlja olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, do izteka dveh let. Pri tem je potrebno opozoriti, da vmes ne sme priti do prekinitve delovanja s.p. oziroma zaprtja.

 

Vir: https://edavki.durs.si/, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

 

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic