Novosti in obvestila

Datum

04. Apr 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Sistem SPOT, SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA – celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte, novinarska konferenca, Maribor, 04.04.2018

Spoštovani,

danes je bil v okviru novinarske konference predstavljen nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Predstavila sta ga minister za javno upravo in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in vodja vladnega strateškega projekta.  V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem – sistem SPOT. Vladni strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje Slovenske poslovne točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM). Sistem SPOT bo poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudil nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in usposabljanja za dvig konkurenčnosti na trgu ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij za izvoznike in investitorje. Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijonov evrov.

 

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni:

 

Portal SPOT –  Informacije in elektronske storitve za poslovanje

Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Na portalu trenutno potekajo postopne vsebinske in tehnične nadgradnje prehoda pod znamko SPOT in razvoja novih ter nadgradnje obstoječih elektronskih storitev, ki poslovnim subjektom omogočajo enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo po načelu vse na enem mestu. Na voljo so npr. različni postopki, ki se navezujejo na urejanje obveznega socialnega zavarovana, ustanovitev, registracijo, spremembe ali izbris podjetja, oddajo davčnih podatkov, ureditev napotitve delavca na delo v tujino, objavo prostega delovnega mesta… Poleg elektronskih storitev portal nudi tudi ključne vsebine o pogojih v različnih fazah poslovanja. Je ključno orodje za delo referentov na točkah SPOT, ki s svojimi storitvami dopolnjujejo storitve portala. Portal postaja tudi ključna  povezovalna točka različnih institucij, ki nudijo storitve za podporo poslovnim subjektom.

SPOT Registracija – Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta. Fizične točke SPOT Registracija so npr. izpostave AJPES, upravne enote, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije…

SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje torej nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

SPOT Global – Pomoč izvoznikom in investitorjem

Krovno vlogo v sistemu SPOT bo pod imenom SPOT Global na četrtem nivoju prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga bo pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje. SPOT Global bo med drugim zagotavljal: celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali širitve dejavnosti (od pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem – t.i. »after-care«), celovito informiranje domačih in tujih investitorjev o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih poslovnih priložnostih, celostno zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji, pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na tuje trge.

 

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo

»Ministrstvo za javno upravo že 13 let upravlja in stalno nadgrajuje portal e-VEM, ki je v osnovi namenjen poslovanju s podjetniki oz. poslovanju podjetnikov z državo. Na tem portalu nudimo brezplačne elektronske storitve, ki zagotavljajo enostavno, varno, hitro in brezplačno poslovanje podjetnikov z državo.

Portal eVEM je za svoje storitve in v svojem delovanju povezal že celo vrsto zalednih sistemov in organizacij kot so AJPES, SPIRIT, GZS, OZS, GURS, ZZZS, ZRSR, SURS, UE…, kar omogoča, da podjetnik lahko enostavno izvede transakcijo z državo, ključno pa je, da država zna znotraj med javnimi institucijami urediti vse postopke tako, da so čim manj obremenjujoči za samega podjetnika.

Ponosni smo na to, da v letu 2017 beležimo že preko 2 milijona oddanih vlog, da imamo preko 76.000 registriranih uporabnikov in da trenutno nudimo več kot 30 elektronskih postopkov, ki se stalno nadgrajujejo.

Ključna izboljšava, ki jo vidimo v prehodu portala eVEM v sistem SPOT je v tem, da bo sedaj bolj jasno, kje vse lahko enostavno elektronsko registriraš novi s.p. ali enostavni d.o.o., da bo točno znana široko organizirana mreža organizacij kot so AJPES, upravne enote, obrtne zbornice, GZS in druge točke, kjer lahko z obiskom registriraš svoje podjetje pravtako s pomočjo, pa vendar v istem sistemu, hkrati pa smo določili 12 regijskih točk, ki pa so pooblaščene za to, da dajo novim podjetnikom poglobljene informacije, pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta, nudijo dodatno izobraževanje, usposabljanje in na tak način tudi pomagajo podjetnikom na začetku njihove podjetniške poti. Pomembna nadgradnja v zadnjem času je tudi to, da so bile VEM točke v začetku namenjene zgolj ustanavljanju novih s.p. oz. enostavnih d.o.o., sedaj pa se preusmerjamo tudi na podporo tekočemu poslovanju, se pravi odnosu z vsemi uradnimi institucijami s katerimi mora podjetnik delovati.

Naš glavni cilj je, da podjetnikom omogočimo čim bolj napredne elektronske storitve, ki jih lahko povežejo s svojimi informacijskimi sistemi in na tak način z malo truda opravijo čim več postopkov, ki so jih dolžni zagotavljati državi na način, da se lahko čim bolj posvetijo svoji osnovni dejavnosti.«

 

Mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:

»Sistem SPOT je nova krovna znamka, ki bo postopoma nadomestila sedanji sistem VEM, katerega podjetja dobro poznajo. Sistem SPOT predstavlja tudi pomembni nadgradnji v izmenjavi znanj, svetovanj in pomoči pri trženju kot tudi pri podpori aktivnosti internacionalizacije. Več kot štiri petine ustvarjenega v Sloveniji namreč izvozimo, izvoz pa je na naše veselje lani zrastel za 12 %. Na drugi strani se povečuje investicijska aktivnost, kjer smo dosegli v zadnjih letih občutnejši premik predvsem na področju privabljanja zdravih tujih investitorjev, kot so denimo Magna, Yaskawa in tudi Lonstroff. In ravno ti primeri so nas naučili, kje je naše podporno okolje še šibko in na teh področjih ga nadgrajujemo. Sama registracija je le prvi korak, ki mora biti čim bolj enostaven in dostopen, vsi nadaljnji koraki oziroma nivoji pa so ključnega pomena pri povečevanju možnosti za uspeh podjetij.«

 

Dodatne informacije:

Karin Jurman Marn
Odnosi z javnostmi, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
T: 01 400 33 41
M: 031 783 840

Vanja Režonja Utenkar
Odnosi z javnostmi, Ministrstvo za javno upravo
T:  01 478 8886
M: 031 790 532

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic