Novosti in obvestila

Datum

25. Feb 2022

Kategorije

Deli z drugimi

SPS razpisuje javni razpis – semenski kapital v obliki konvertibilnih posojil za mlada inovativna podjetja

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) v okviru razpisa z oznako SK75 2022 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij mladim inovativnim podjetjem v zgodnji semenski razvojni fazi ponuja pridobitev kvazi – lastniškega financiranja v višini 75.000 EUR za pospešitev prodaje in rasti na trgu.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za mlada, inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. SPS na ta način spodbuja hitrejše uvajanje novih poslovnih modelov, tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje.

Na razpis SK75 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, ki je bil danes objavljen v Uradnem listu RS št. 26/2022 in na spletni strani SPS-a, lahko kandidirajo mikro in mala inovativna podjetja, ki so so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od pet (5) let, imajo dokončan razvoj produkta/storitve ter so ga že preizkusili pri prvi strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje/storitve. V letošnjem letu je v okviru razpisa na voljo 1.125.000 EUR za podporo 15 podjetij iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Pred prijavo na razpis imajo podjetja možnost pridobiti do 40-točk v pred-selekcijskem postopku!

V okviru PRED-SELEKCIJSKEGA postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, imajo podjetja možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek bo objavljen na spletni strani SPS in na spletni strani programa startupPlus+ v mesecu marcu 2022.

V nadaljevanju so predstavljene osnovne značilnosti razpisa SK75 2022:

tabela sk

Podjetjem nudimo uspešen preboj na trg tudi z bogato vsebinsko podporo!
Finančni produkti v okviru semenskega kapitala postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up podjetja), ki vključuje poleg finančne spodbude s strani SPS in potencialnega zasebnega neodvisnega investitorja še izobraževanja in usposabljanja v okviru tako imenovanega #Startup PlusPrograma. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanje z izbranim start- up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe izberejo iz seznama start-up mentorjev, ki je objavljen na spletni strani SPS.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic