Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

Napotitev delavcev na delo v tujino
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD).

Ratificirala sta se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Ljubljani 1. februarja 2018, in Protokol о izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Beogradu 7. novembra 2018.

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/2019 z dne 14.06.2019

Postopek za pridobitev potrdila za voznike, ki niso državljani EU:

(4) Vloga za izdajo potrdila za voznika, ki ni državljan EU

Vir: www.gzs.si