SPOT Svetovanje Podravje

Kontaktna oseba:

VESNA HERŽENJAK in MOJCA TOMINŠEK

Namen:

Podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje  podjetniške kulture.

Vir financiranja:

Projekt »SPOT svetovanje Podravje« se izvaja v okviru JR SPOT REGIJE 2018-2022 in je sofinanciran s strani Evropski sklad za regionalni razvoj, MGRT in SPIRIT Slovenija, javna agencija za obdobje 2017-2022, ter nov razpis za projekt »SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje«, ki se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023  in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilji:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Aktivnosti:

Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;

 • posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;
 • redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva;
 • priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji.


Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP; 

Osnovno svetovanje iz različnih področij, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij

Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;

 1. Usposabljanja kot pridobivanje, razvijanje in izboljšanje tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in konkurenčnost ter s tem doseganje ciljev podjetja
 2. Delavnice, na katerih se udeleženec osredotoči  na konkreten izziv podjetja ali podjetniške ideje in ga nato s praktičnimi vajami razvija in implementira.

Tako usposabljanja kot delavnice se izvajajo na področjih, ki spodbujajo podjetniško kulturo in povečujejo podjetniško dejavnost. 

Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;

Izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP.

Animiranje in povezovanje regionalnega okolja;

 • mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva, občine…)  in promocija aktivnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
 • informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
 
Podjetniško mentoriranje
 
 • Presoja poslovne ideje
 • Vodenje potencialnega / obstoječega podjetnika skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške ideje ali razvoj podjetja v obsegu do 20 ur

 

 • Potencialne točke pomoči mentorja: ekipa, izdelek / storitev, trženje in tržni segmenti, stranke / zgodnji uporabniki, marketing in distribucija, prodaja, prihodkovni model, ključni viri, …

 

 
 

PARTNERJI

Regionalna razvojna agencija Maribor - Podravje

Štajerska gospodarska zbornica

Obrtno-podjetniška zbornica Maribor

ZRS BISTRA Ptuj

RIC Slovenska Bistrica


Z začetkom leta je bilo po Sloveniji vzpostavljenih 12 poslovnih točk, na katerih se bodo izvajale brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

[av_button label=’Aktualne novice in dogodki SPOT Podravje na www.spotpodravje.si’ link=’manually,http://www.spotpodravje.si’ link_target=” size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon=’ue82a’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-2o0i9m’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

 

V Podravski regiji bo SPOT svetovanje izvajal konzorcij, ki ga sestavljajo:

Mariborska razvojna agencija,
Štajerska gospodarska zbornica,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra ter
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT Podravje,
v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška cesti 20 v Mariboru.

Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 12.00 – 17.00
Četrtek: Ni uradnih ur
Petek: 8.00 – 14.00

Dosegljivi smo na tel. št. 02 333 13 85 ter na elektronskem naslovu spot.podravje@mra.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.


Konzorcij SPOT svetovanje Podravje: