poslovno svetovanje


Z začetkom leta je bilo po Sloveniji vzpostavljenih 12 poslovnih točk, na katerih se bodo izvajale brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

V Podravski regiji bo SPOT svetovanje izvajal konzorcij, ki ga sestavljajo:

Mariborska razvojna agencija,
Štajerska gospodarska zbornica,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra ter
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT Podravje,
v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška cesti 20 v Mariboru.

Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 12.00 – 17.00
Četrtek: Ni uradnih ur
Petek: 8.00 – 14.00

Dosegljivi smo na tel. št. 02 333 13 85 ter na elektronskem naslovu spot.podravje@mra.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija.


Konzorcij SPOT svetovanje Podravje:

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje