ZIUZEOP-A in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 objavljena v Uradnem listu

Nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) sta bila 30.4.2020 objavljena v Uradnem list št. 61/2020.

Oba zakona začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakona najdete na povezavah:

ZDLGPE: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0897/zakon-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe

ZIUZEOP-A: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a