Novosti in obvestila

Datum

13. Okt 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Znana naj socialno podjetje in naj podpornica socialne ekonomije 2021 v Podravju

Z današnjim dogodkom podelitve priznanj za Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj podpornika /-ico socialne ekonomije zaključujemo letošnji natečaj. Projektno partnerstvo projekta SocioLab že tretje leto zapored podeljuje nazive in nagrade s katerimi želijo širši javnosti predstaviti primere dobre prakse in nagraditi njihov trud in prizadevnost, da ob podjetniških dejavnosti in delovanju na trgu, težijo k  realizaciji načel socialnega podjetništva in zadružništva ter skrbijo za pozitiven učinek na okolje, družbo in zaposlene. Ob zavedanju, da je veliko dela velikokrat nevidnega, storjenega »iz ozadja«, so se odločili tudi za kategorijo Naj podpornik/-ica socialne ekonomije. Na ta način želijo prepoznati vrednost dela posameznikov in organizacij, ki v različnih vlogah (investitorji, promotorji, ambasadorji, mentorji, strokovnjaki, raziskovalci) opravljajo različne naloge. Od priprav predlogov za  zakonodajne spremembe,  razpisovanje sredstev, vplivanje na podlage in pogoje za financiranje, pa vse do spodbujanja odgovornega nakupovanja ali skrbi za prenos znanj in strokovno podporo. Na ta način nenehno in vztrajno podpirajo delovanje, razvoj ali zagon sektorja.

Prejemnike priznanj je v skladu z zastavljenimi merili izbirala ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki in predstavniki sektorja socialne ekonomije, podjetništva in civilne družbe.

Za kategorijo Naj podpornik socialne ekonomije med prispelimi prijavami z največ točkami priznanje prejme le en posameznik ali organizacija. Letošnja dobitnica je s strokovnim znanjem prispevala k številnim aktivnostim, ki so se odvijale pri reševanju in vzpodbujanju socialne ekonomije na podeželju v sinergiji z znanostjo, mreženjem in možnostmi črpanja evropskih sredstev, obenem pa je v sinergiji s kmetijstvom, zaposlovanjem težje zaposljivih ciljnih skupin, žensk in mladih, ter z znanjem in strokovno pomočjo pomagala pri izvajanju številnih aktivnosti, ki bodo v koristile razvoju socialne ekonomije. Priznanje in naziv gre letos v roke Emiliji Stojmenovi Duh.

Priznanje za Naj socialno podjetje ali zadrugo v Podravju za leto 2021 dobi organizacija,  ki vztrajno dela na področju trajnostnega razvoja, in sicer so vzpostavili svojo trgovino, kjer so na voljo biološko pridelana lokalna hrana, ter čistila in pralna sredstva v rinfuzi, torej brez plastične embalaže. Njihovo delovanje in izdelki so ekološki, trajnostni, lokalni, domači in Fair trade. Na ta način so zmanjšali obremenitev okolja za 24.000 plastenk čistil, 30.000 litrov škodljivih kemičnih čistil in 16.000 kosov različne pvc embalaže za hrano. Ob naštetem je trgovina Zelena japka postala lokalno družabno in informacijsko stičišče. In priznanje gre tokrat v roke Društvu Pupillam, socialno podjetje.

S svojim dogodkom so se pridružili Regionalni razvojni konferenci, saj je socialna ekonomija tista, ki lahko pomembno prispeva k preboju podravske regije. Tako v smislu zelenega in trajnostnega delovanja in digitalnega prehoda, ki bo deloval na vse in v ospredje postavlja ljudi ter odpira nove poslovne priložnosti.

Sektor socialne ekonomije v Sloveniji skupaj z nevladnimi organizacijami, zaposlitvenimi centri in invalidskimi podjetji predstavlja le nekaj manj kot 3 %, zato je izrednega pomena približevanje njihovega dela ljudem, lokalnim skupnostim in širši javnosti ter krepitev prepoznavnosti sektorja. In ravno zato smo poleg drugih aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu prepoznavnosti socialnega podjetništva in zadružništva, razpisali natečaj za Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj podpornik/-ico socialne ekonomije, vse pod streho podpornega ekosistema socialne ekonomije SocioLab. Čeravno je ta odstotek na nacionalni ravni nizek, pa se Podravje lahko pohvali z največjim številom socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije na število prebivalcev.

Projekt SocioLab je bil neposredno potrjen v Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije v preteklem programskem obdobju, torej, 2014–2020, za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako pa so bili vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja. Financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Za več informacij se obrnite na:

Petra Peternel, petra.peternel@caap.si, 040 289 810

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic