Napotitev delavcev na Dansko in Švedsko, Ljubljana, 22.11.2018

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite strokovnega seminarja »Napotitev delavcev na Dansko in Švedsko«, ki ga organiziramo Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve/Veleposlaništvo v Kopenhagnu, v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in sicer v četrtek, 22. novembra 2018, od 09:00 do 13:00 ure v Ljubljani, na GZS, Dimičeva 13, Dvorana F/medetaža.

Na seminarju vam bomo predstavili:

– dansko, švedsko ter slovensko zakonodajo glede napotitev delavcev v obravnavani državi (vrste napotitve, obveznosti delodajalcev pri spoštovanju danskega in švedskega delovnega prava, potrebna dokumentacija, prijava na uradne organe, kontrola delovne inšpekcije) ter

– postopke prijave delavcev, s praktičnimi primeri iz prakse.

Dansko in švedsko zakonodajno področje bosta predstavila strokovnjaka priznanih, preverjenih, lokalnih odvetniških pisarn, ki imata številne praktične izkušnje o potrebnih postopkih in aktualnih zahtevah lokalne delovno-pravne zakonodaje.

PROGRAM*:

08:45 – 09:00 Registracija
09:00 – 09:05 Uvodni pozdrav organizatorjev

– Ante Milevoj, direktor, Oddelek za mednarodno poslovanje, GZS

09:05 – 09:30 Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).

– Urška Sojč, Pravna služba GZS

09:30 – 10:45 DANSKA: Pravni okvir in predstavitev celotnega postopka prijave ter primerov iz prakse.**

– Alexandra Huber, odvetniška družba LEAD Rödl & Partner, Denmark

10:45 – 11:15 Odmor za kavo.
11:15 – 12:30 ŠVEDSKA: Pravni okvir in predstavitev celotnega postopka prijave ter primerov iz prakse.**

– Klas Eriksen, odvetniška družba Rödl & Partner Stockholm

12:30 – 13:00 Razprava – vprašanja in odgovori.

** prispevek bo v angleškem jeziku

*pridružujemo si pravico do spremembe programa

 

PRIJAVA    Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice, najkasneje do petka, 16. novembra 2018, do 11:00 ure.

 

KOTIZACIJA:    Za člane GZS znaša 60,00 € (DDV vključen) za prvega udeleženca, za nečlane pa 120,00 € (DDV vključen) in jo ob prijavi nakažete na GZS TRR pri NLB 02924-0017841495, sklic 1510 – 5460 s pripisom »Seminar Danska, Švedska«. Kotizacija za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja znaša 50% osnovne cene.

 

ODJAVA:   Brezplačne odjave sprejemamo preko elektronske pošte na naslov natasa.turk@gzs.si in sicer najkasneje do ponedeljka, 19. novembra 2018 do 11:00 ure. Za odjave po slednje navedenem datumu ali v primeru neudeležbe na dogodku zaračunamo oz. zadržimo celoten znesek kotizacije za kritje organizacijskih stroškov.

 

DODATNE INFORMACIJE:   GZS, Nataša Turk, T: 01/58 98 152, E: natasa.turk@gzs.si.

Obrazec za prijavo