Nova storitev ŠGZ Enter Štajerska – vstopna točka za ustanovitev podjetja

Nova storitev ŠGZ Enter Štajerska – vstopna točka za ustanovitev podjetja

Vrata odpiramo zainteresiranim iz Slovenije in tujine.

Štajerska gospodarska zbornica je z odprtjem nove pisarne ENTER ŠTAJERSKA odprla še ena vrata vsem iz Slovenije ali tujine, ki jih zanima poslovanje v naši regiji. ENTER ŠTAJERSKA namreč predstavlja vstopno točko za ustanovitev družbe, pravno pomoč, mreženje in drugo podjetniško podporo. Seveda to ni vse za začetek delovanja gospodarskega subjekta, je pa veliko in je dober začetek.

Da je Štajerska regija z uspešno podjetniško tradicijo, je znano, da so mnoga domača in tuja podjetja, ki tukaj že delujejo, močno vpeta v evropski in svetovni gospodarski prostor, saj je Štajerska pomembna izvozna regija, prav tako. Število gospodarskih subjektov v regiji ni majhno, po podatkih jih je, ne glede na organizacijsko obliko, preko 16.000 in zaposlujejo skoraj 80.000 ljudi. Največ podjetij deluje v predelovalnih dejavnostih, regija pa leži na križišču dveh evropskih prometnih koridorjev. Štajerska je tudi regija z univerzo in drugimi izobraževalnimi institucijami, ki skupaj z bogato industrijsko tradicijo zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake z različnih področij. In še mnoge prednosti bi se našle. In čeprav se zdi, da je odprtje novega podjetja ali dobiti dobre informacije o nekaterih formalnopravnih postopkih enostavno, ni vedno tako. Sploh za nekoga, ki prihaja iz tujine. Štajerska gospodarska zbornica je prostor križanja mnogih poti in znanj mnogih podjetij, zato bodo v prihodnje ponudili tudi pomoč pri ustanavljanju gospodarskih družb, pripravi obveznih splošnih aktov novega podjetja, nasvetih o pridobitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Sloveniji, pa tudi nasvetih pri nakupu nepremičnine in registraciji blagovne znamke. In ker se zavedajo tudi potreb po informacijah in pomoči za ustanovitev gospodarske družbe v tujini, bodo pravno pomoč in svetovanje ponudili tudi vsem, ki jih to zanima. Da bo začetek lažji, bodo lahko zainteresirani najeli konferenčne prostore, s katerimi zbornica razpolaga, in jih z oglaševanjem predstavili poslovnemu okolju regije.

Prostori pisarne ENTER ŠTAJERSKA so v stavbi Štajerske gospodarske zbornice, v pisarni bo za začetek delala vodja pisarne, ki bo vsem zainteresiranim ponudila nasvete in pomoč, pa tudi kontakte drugih institucij.

V novih prostorih bo z enotno vstopno točko deloval tudi Hydrogen center, ki je del H2GreenTECH Interreg projekta SI-AT in omogoča B2B svetovanja in povezovanje na področju vodikovih tehnologij.

Prispevek Tele M (kliknite Tukaj…)

Več informacij:

https://www.stajerskagz.si/enter/

mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice,
tel.: 02 220 87 00, e-pošta: info@stajerskagz.si

Štajerska Gospodarska Zbornica